Aktualności

Zmiany w Regulaminie PSKO

Zmiany w Regulaminie PSKO

Szanowni trenerzy, osoby wspierająca, Zarząd PSKO postanowił doprecyzować  punk 31 Regulaminu PSKO na ten sezon. Cel jest jeden poprawa bezpieczeństwa naszych OPTImistrzów. Tym samym punkt 31 otrzymał brzmienie:

  1. Zarząd PSKO wprowadza obowiązek, aby na akwenach morskich i zatokowych:
  1. prowadzić rejestrację potwierdzanie na listach faktu zejścia i powrotu zawodnika z akwenu regat – potwierdza osoba wspierająca ( trener, opiekun),

Na wszystkich akwenach:

  1. na druku zgłoszeń do regat musi być wskazana osoba sprawująca nadzór nad zawodnikiem/ami  podczas przebywania na wodzie – osoba wspierająca – potwierdzone własnoręcznym podpisem,
  2. każda łódź asekuracyjna musi być wyposażona w sposób jaki określają to stosowne przepisy, a osoba wspierającą  musi posiadać radio UKF,
  3. jeśli flaga „Y” została wystawiona na wodzie osoba wspierającą  musi mieć nałożona kamizelkę aseokurascyjnbą i używać tzw. zrywki zgodnie z jej przeznaczeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącego motorówkę i załogi,
  4. wypełnienie akredytacji jest obowiązkowe,
  5. decyzję o możliwości rozegrania wyścigów w danym dniu podejmuje obserwator PSKO, decyzja ta musi być podjęta jednogłośnie przez min. 3 członków Zarządu obecnych na regatach,

Nie przestrzeganie tych obowiązków może skutkować karą punktową dla zawodnika/ów osoby wspierającej.

Jednocześnie Zarząd rekomenduje by pod opieką osoby wspierającej mogło być maksymalnie 10 zawodników na akwenach zatokowo – morskich a do 12 zawodników na jeziorach.

Pełna  wersja regulaminu została umieszczona na stronie.

Tomasz Figlerowicz PREZYDENT

Zarząd PSKO

26 kwietnia 2022

Menu