Zostań członkiem PSKO

Szanowni Zawodnicy, Trenerzy, Rodzice

Nowi Członkowie PSKO (Zawodnicy) zobowiązani są do wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz opłacenia składek w wysokości 100 zł na konto jak poniżej. Deklarację w oryginale wysyłamy na adres jak poniżej. Deklarację wypełniamy tylko raz. Zawodnicy, którzy zrobili to w latach ubiegłych opłacają tylko  roczne składki.

Zgodnie z Regulaminem zawodnicy startujący w regatach muszą mieć opłacone składki, żeby regaty były zaliczone do rankingu. W związku z tym zwracamy  się z prośbą o dokonanie  wpłaty składki członkowskiej na konto PSKO minimum na 10 dni przed rozpoczęciem regat. Późniejsza wpłata może skutkować NIE UWZGLĘDNIENIEM wyniku regat   danego zawodnika w rankingu PSKO.

Wpłat dokonujemy na konto Santander Bank  15 1090 1737 0000 0001 0479 7869

  • zawodnicy uwzględnieni w rankingu w sezonie 2019 proszeni są umieszczenie w tytule wpłaty tylko nr licencji oraz ewentualne zmiany / np; zmiana barw klubowych/
  • pierwsza wpłata nowego zawodnika powinna zawierać: Imię, Nazwisko, nr licencji, nazwę klubu

Nowi pełnoletni członkowie, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji, przesłania jej na adres siedziby Stowarzyszenia, a po przyjęciu w poczet członków wpłacenia składki rocznej 150 zł i jednorazowego uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

Deklaracje do pobrania:

Bardzo prosimy opiekunów prawnych zawodników o jej wydrukowanie, podpisanie i odesłanie zwykłym listem na adres:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist

Edyta Sołtysiak

Włocławska 35B/8

87-100 Toruń

Dopiero po jej otrzymaniu i weryfikacji udzielonych zgód będziemy mogli umieścić Zawodnika w rankingu na stronie PSKO i serwisie SailingNet.

UWAGA

  • Pole ADRES jest WYMAGANE. Jeśli nie zostanie wypełnione, deklaracja nie będzie mogła być zatwierdzona.
  • Deklaracje wypełniamy tylko jeden raz. Nie ma konieczności przesyłania jej w kolejnym sezonie.

Informacje dot. składki członkowskiej można znaleźć TUTAJ

Menu