Dla Organizatorów Regat

Informacje dot. organizatorów regat

Szanowni Organizatorzy Regat, Trenerzy, Rodzice, jak wiecie od 25.05 obowiązują nas nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W zawiązku z wieloma zapytaniami od strony organizatorów regat, przygotowałem na podstawie materiałów przygotowanych przez kancelarię prawną, dokumenty, które umożliwią organizatorom regaty  pozostanie w zgodzie w aktualnymi przepisami.

Pierwszym z nich jest oświadczenie i zgoda dla organizatora o przetwarzaniu danych osobowych zawodnika w związku z przeprowadzanymi regatami. Jest to wersja edytowalna i każdy organizator może uzupełnić swoje dane. Pamiętajcie proszę, że Administratorem Danych jest podmiot, który organizuje regaty.

Drugi dokument, to pełnomocnictwo od Opiekunów Prawnych dla Trenera do podpisywania przez niego takich właśnie zgód na regatach. Dokument taki będzie dużym ułatwieniem, ponieważ Rodziców zazwyczaj na regatach nie ma. Dodatkowo te pełnomocnictwo zawiera umocowania dla Trenera w zakresie opieki nad małoletnim podczas wyjazdów, co nie zawsze jest uregulowane przy wyjazdach klubowych.

Oczywiście decyzja czy używać tych dokumentów pozostaje w Waszej gestii. Publikujemy je tylko w ramach pomocy.

Menu