PRZYJACIEL OPTIMISTA

Regulamin nadawania wyróżnienia „PRZYJACIEL OPTIMISTA”

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist Stowarzyszenia podjął w dniu 30 maja 2023 roku uchwałę powołującą WYRÓŻNIENIE pod nazwą „PRZYJACIEL OPTIMISTA”

1. Wyróżnienie „PRZYJACIEL OPTIMISTA” zwane dalej „wyróżnieniem” przyznawana jest na pisemny wniosek członków PSKO, i przyznawany za szczególny wkład w rozwój klasy OPTIMIST.
2. Wyróżnienie przyznawane jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
3. Wyróżnienia są wręczane uroczyście, podczas walnych zgromadzeń PSKO lub regat rangi mistrzowskiej w formie dyplomu z kolejnym numerem ewidencyjnym oraz statuetką.
4. Za ewidencję imienną przyznawanych wyróżnień odpowiedzialny jest Sekretarz PSKO.
5. Lista wyróżnionych będzie umieszczona na stronie www Stowarzyszenia.

PRZYJACIEL OPTIMISTA:

  1. Andrzej Pajączkowski.
  2. Andrzej Lutomski
  3. Barbara Grabarz
  4. Jerzy Miśków
  5. Marek Kreft
  6. Jacek Hatt
  7. Dariusz Dołęga.
Menu