O nas

Kim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, w skrócie PSKO lub odpowiednio w języku angielskim Polish Optimist Dinghy Association w skrócie PODA.Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist jest kontynuatorem Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist oraz Polskiego Związku Klasy Optimist.PSKO jest dobrowolnym zrzeszeniem żeglarzy uprawiających żeglarstwo na jachtach klasy Optimist oraz osób prowadzących działalność społeczną na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu.

Kto może być członkiem PSKO?

Członkiem PSKO może być każdy obywatel polski z ograniczeniami w zakresie prawa wyborczego dla członków małoletnich.PSKO reprezentuje i broni interesów członków biorących udział w regatach w kraju i za granicą, a w szczególności:

 1. decyduje o sprawach szkoleniowych, planach startów, przydziale sprzętu uzyskanego z funduszy zewnętrznych,
 2. wnioskuje skład kadry narodowej,
 3. konsultuje krajowy kalendarz imprez centralnych.

Cele PSKO

 1. upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa polskiego za granicą,
 2. starania o wysoki poziom wyszkolenia zawodników umożliwiający rywalizację sportową z najlepszymi załogami na świecie
 3. eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci i młodzieży, elementów wychowawczych i dbałość o estetykę, godność oraz solidarności swoich członków,
 4. współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i integracji środowisk żeglarskich.

Jak osiągamy założone cele?

 1. szkolenie i organizowanie regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 2. wymiana doświadczeń z organizacjami tej klasy w innych państwach oraz współpracę z międzynarodowym stowarzyszeniem tej klasy,
 3. śledzenie tendencji rozwojowych tej klasy w aspekcie rozwiązań technicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych i metodyki szkolenia,
 4. działalność informacyjna i wydawnicza,
 5. ścisła współpraca z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie:
  • programów szkoleniowych i startowych,
  • finansowanie przedsięwzięć programowych,
Menu