Przesyłanie wyników

Aby wyniki regat zaliczone były do rankingu, muszą być przesłane na adres: kontakt@psko.pl w terminie 7 dni od ich zakończenia, w pliku EXCLE. Zalecamy skorzystanie z  formularza dostępnego na stronie PSKO.  Wyniki powinny posiadać następujące kolumny: miejsce zawodnika, nr licencji, nr żagla (np. POL 1029),  imie, nazwisko, klub, pkt,  miejsca w wyścigach.

Dla zawodników zagranicznych pole „licencja” pozostaje puste.

Istnieje możliwość przesyłanie wyników dodatkowo w FORMIE TRADYCYJNEJ razem z relacją z regat.

WZÓR FORMULARZA PSKO – WYNIKI (.xls)

Do rankingu PP PSKO gr. A i gr. B będą liczone regaty, w których:

  • Sklasyfikowano minimum 20 zawodników w danej grupie,
  • Wyścigi dla grup A i B odbyły się oddzielnie, za wyjątkiem MM PSKO,
  • Wyścigi odbywały się wspólnie dla chłopców i dziewcząt,
  • Rozegrano minimum 3 wyścigi dla danej grupy.

Wyników nie trzeba wysyłać na formularzu PSKO jeśli nie spełniają w/w warunków!

Menu