Informacje Zarządu PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM WYBORCZYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM WYBORCZYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje
Walne Wyborcze Zebranie Członków na dzień
17 września 2021 tj. w piątek o godz. 20:00,

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia
Zebrania, ustala się na godz. 20:15.

Zebranie odbędzie się w hangarze w marinie Dziwnów.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta – sekretarza zebrania.
4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta PSKO.
8. Głosowanie uchwały numer 1 w sprawie wyboru Prezydenta PSKO.
9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.
10.Głosowanie uchwały numer 2 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
11.Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
12.Głosowanie uchwały numer 3 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zamknięcie zgromadzenia.

Sekretarz PSKO
Dominik Schutta

Zarząd PSKO

15 września 2021

Menu