Informacje Zarządu PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM NADZWYCZAJNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO 16 września 2023 roku Dziwnów.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM NADZWYCZAJNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO 16 września 2023 roku Dziwnów.

Koleżanki i Koledzy.

Podczas WZC PSKO , które odbyło się 1 września 2021 w Dziwnowie na wniosek jednego z członków, podjęta została decyzja o powołaniu Komisji Statutowej w składzie Aleksander Cholewicki, Tomasz Figlerowicz oraz Artur Wróblewski. Na stronie PSKO zostało umieszczone ogłoszenie o przesyłaniu wniosków do statutu do dnia 31 lipca 2023 roku. . Powołana Komisja Statutowa w wymienionym wyżej składzie przeprowadziła 8 sierpnia 2023 obrady w trybie online. Komisja Statutowa rozpatrywała dwa wnioski o zmiany w Statucie PSKO, które wpłynęły w wyznaczonym terminie. Powyższe zmiany, zgodnie z §19 Statutu, muszą zostać zatwierdzone przez WZC. W związku z tym Komisja Statutowa wnioskuje o zwołanie WZC i proponuje termin 16 września w Dziwnowie, podczas regat Baltic Cup MMPSKO.

W załączeniu Protokół z obrad oraz zawiadomienie o zebraniu.

Sekretarz Komisji Statutowej

Artur Wróblewski.

Zarząd PSKO

10 sierpnia 2023

Menu