Aktualności

Wyjaśnienie dot. regulaminu

Wyjaśnienie dot. regulaminu

Pytanie:

Czy jeśli obecnie zawodnik ma rocznikowo 12 lat i w 2019 roku w rankingu gr B był >60 miejsca, to w 2020 powinien startować w grupie B czy A?

Odpowiedz:

(…) Chciałbym poinformować że REGULAMIN PSKO przewiduje w punkcie 54 składanie wszelakich wniosków dotyczących zawodników zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Generalnie corocznie składane są 3-5 takich wniosków i podczas zebrania Zarządu są one indywidualnie rozpatrywane. W zeszłym roku wpłynęły następujące wnioski od Klubów:

– Yacht Klub Olsztyn NAUTICUS z dnia 26 listopada 2019 roku, ( Tomasz Pakulski),

– Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM GDYNIA z  dnia 28 listopada 2019 roku,(Maksymilian Malec, Piotr Muchladło)

– Klubu SPortowego „Baza Mrągowo” z dnia 21 listopada 2019 roku ( Maciej Szawkowski)

Wszystkie wnioski są do wglądu u Sekretarza PSKO.

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu 29-30 listopada 2019 wnioski zaopiniował pozytywnie uznawszy przedstawione argumenty Klubów za ważne w dalszym rozwoju zawodników.

W grupie B nie ma ograniczenia wiekowego za wyjątkiem wymaganym przez IODA czyli 15 lat, a nie do nas należy ocena decyzji trenerów klubowych.

Zarząd PSKO

17 czerwca 2020

Menu