Informacje Zarządu PSKO

Wyjaśnienie decyzji PSKO w sprawie MŚ 2015

Wyjaśnienie decyzji PSKO w sprawie MŚ 2015

 1. Na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że pełna korespondencja oraz dokumenty znajdują się w naszym posiadaniu i zawsze są dostępne dla członków PSKO.
 2. W naszej ocenie na pozyskanie imprezy rangi Mistrzostw Świata przede wszystkim ma wizerunek polskich optimiściarzy, zawodników startujących na akwenach całego świata, ich wyniki. To właśnie oni w przeważającej większości finansowani przez Rodziców , Kluby i PZŻ są naszą najwyższą marką. Przez ostatnie lata dzięki właśnie nim, oraz dzięki polskim trenerom zmieniało się postrzeganie nas w świecie Optimista. Zorganizowanie udanych mistrzostw w Gdyni i Kamieniu są kolejnym potwierdzeniem polskiej jakości. A dzięki takim autorytetom w żeglarstwie jak Zdzichu Staniul czy Tomek Chamera , którzy nas wspierają – o decyzje IODA jest łatwiej. Również dzięki naszym staraniom i rozmową podczas ME i MŚ zyskujemy poparcie. Oczywiście, niezaprzeczalnym faktem jest staranie finalne bezpośredniego klubu o przyznanie MŚ. Nie możemy pomijać w tym procesie ważnej roli Jacht Klubu Kamień Pomorski i Marka Świderskiego gdyż byłoby to po prostu nieuczciwe. Tylko musimy zachować kolejność 1.Polska. 2. Związek – PSKO. 3. Organizator wykonawczy Jacht Klub Kamień Pomorski.
 3. Gdy trzy lata temu przedstawiliśmy Wam kandydatów do Zarządu PSKO deklarowaliśmy jednoznacznie, transparentność i jawność działań. Stąd po naszym wyborze na oficjalnej stronie PSKO umieszczane są wszelkie dokumenty począwszy od finansowych sprawozdań po protokoły z posiedzeń i uchwał zarządu po wnioski komisji rewizyjnej związku. Często podejmujemy trudne decyzje ale nie chowamy się, mówimy otarcie. Ogłaszamy konkursy o powoływaniu trenerów jaki w sprawach finansowo – majątkowych. Wytyczyliśmy pewien standard.
 4. Pierwsze rozmowy jakie obyliśmy 17 stycznia 2014 roku w gminie w obecności burmistrza, członków Stowarzyszenia JKKP oraz PSKO wskazały kierunek organizacji  jak i konieczność transparentności działań. Podczas tego spotkania i kolejnych w 2014 ( w sumie 5) roku pojawiają się pierwsze rozbieżności. Stowarzyszenie JKKP nie godzi się na utworzenie osobnego konta obsługującego MŚ poza klubem, nie zgadzamy się na to, że obsługa czarterowa zostaje powierzona firmie WINNER – w naszej ocenie mają stanąć do  konkursu wiodący polscy producenci. SJKKP proponuje rozwiązania odbiegające od wskazywanych przez gminę i PSKO rozwiązań jawności , Nie zgadza się z rozwiązaniem, że na wszystkie usługi dotyczące kontrahentów mają być ogłaszane zapytania ofertowe, otrzymujemy informacje że jest już jedna umowa. Efektem tego jest pismo z dnia 12 czerwca 2014 do SJKKP o tym, iż nie będziemy honorować tego typu zachowań oraz że podpisane umowy nie są dokonywane w naszym imieniu. Otrzymujemy ofertę od SJKKP o proponowanej wysokości odszkodowania za pozyskanie imprezy.
 5. Podczas rozmów pomiędzy gminą a PSKO dochodzi do podpisania porozumienia o współpracy – jasno określającego obowiązki, oraz są wskazane osoby do reprezentowania gminy i PSKO w sprawie organizacji.
 6. SJKKP zostaje poinformowane o wspólnej decyzji miasta i PSKO o  propozycji zmiany organizatora wykonawczego oraz o propozycji dalszej współpracy. PSKO ogłasza otwarty konkurs. Wygrywa firma MT Partners.
 7. Powołany wykonawca jest m.on. zobowiązany do miesięcznego raportowania postępów w organizacji i nakazu, w wyłaniania wszelkich kontrahentów na zasadzie zapytań ofertowych – ostateczne decyzje i umowy podpisuje PSKO.
 8. Podczas odbywających się MM PSKO w 2014 roku dochodzi do spotkań pomiędzy przebywającymi w Polsce, prezydentem i sekretarz IODA informujemy o dokonanych czynnościach jak i zmianach organizacyjnych – władze IODA w pełni akceptują nasze działania. Wszelkie zmiany zostają zatwierdzone podczas MŚ w Argentynie.
 1. W 2105 roku pierwsze robocze spotkanie z burmistrzem odbywa się 9 stycznia, ustalmy ogólne zasady współpracy z uwagi na zmianę władz miasta, podczas tego spotkania przekazuję nowemu burmistrzowi kopię podpisanego porozumienia i deklaruję okazanie wszystkich spisanych dotychczas protokołów, ustalmy kolejne na 16 stycznia.
 2. 16 stycznia 2015. Celem spotkania miało być potwierdzenie naszych oczekiwań względem gminy jak i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości PSKO względem obecności w organizacji MŚ Marka Świderskiego. Ze strony przewodniczącego rady padła propozycja ,aby przy organizacji regat brały udział również oba miejskie kluby – PSKO oświadcza jak najbardziej, czekamy na propozycje. Z naszej strony oświadczam, że na wniosek zainteresowanego – skarbnika PSKO – Arka Lenkowskeigo nie uczestniczy on w spotkaniu. Przypominam obecnym że PSKO ma umowę z firmą MT Partners i to oni mają organizować całość imprezy .Marek Świderski oświadcza, że jego klub poniósł koszty około 18 000,00 na pozyskanie imprezy. Informujemy, że właściciel jednego z ośrodków podczas jednego z naszych spotkań oświadczył, że to on finansował te starania. Podtrzymałem nasze stanowisko w sprawie, że nikt nie kwestionuje wkładu JKKP w pozyskanie i ponoszenie kosztów imprezy. Pada pytanie o nasze ostateczne stanowisko. Oświadczyłem, że jeżeli się nie porozumiemy i Kamień nie zaakceptuje naszych próśb ( wcześniej już uzgodnionych)  to: PSKO zrezygnuje w IODA z organizacji MŚ lub przeniesie je w inne miejsce. Na koniec Pan burmistrz deklaruje, że  gmina zrobi wszystko, aby MŚ odbyły się w Kamieniu. Marek Świderski oświadcza, że rezygnuje z funkcji prezesa SJKKP. Burmistrz i PSKO oświadczają i deklaruję, że zasady wzajemnej lojalności będą zachowane. Wyznaczamy kolejne spotkanie. Po tym spotkaniu zarząd PSKO podejmuje w głosowaniu decyzję – dalej współpracujemy z gminą, regaty w Kamieniu.
 3. 20 stycznia 2015 roku – otrzymujemy informacje od sekretarza IODA, że w dniu 18 stycznia 2015 roku ( dwa dni po naszych ustaleniach) wpłynął  e-mail od Prezesa JKKP Marka Świderskiego , piszącego również w imieniu burmistrza którego celem ma być wyjaśnienie „kwestii organizacyjnych” jak i deklaracji gminy. IODA nie zmienia stanowiska.
 4. Spotkanie 28 stycznia 2015 roku. Na spotkaniu zgodnie z ustaleniami ( mimo wskazania w porozumieniu) jest nieobecny skarbnik PSKO – my dotrzymaliśmy słowa, niestety obecny jest Prezes SJKKP Marek Świderski, budzi to nasze poważne zastrzeżenia. W naszej ocenie podczas tego spotkania wycofano się z uprzednich ustaleń organizacyjnych.Było to kolejne spotkanie na którym w dalszym ciągu rozpatrywaliśmy kompetencje organizatora. Stanowisko burmistrza jest niezmienne, uważa on że bez udziału Marka Świderskiego i SJKKP organizowanie MŚ jest niemożliwe. Zaznaczyliśmy, też że na tym spotkaniu nie ma osób wskazanych w porozumieniu . Jednoznacznie powiedzieliśmy, że PSKO nie ma nic do tego, aby Marek Świderski wykonywał swoje obowiązki wynikające z jego stanowiska w Marinie podczas organizacji MŚ. Burmistrz oświadczył że jeżeli MŚ nie odbędą się w Kamieniu to odda nas do sądu. Oświadczyłem że oczekujemy od burmistrza pisemnej deklaracji o ich stanowisku w sprawie organizacji MŚ, oraz o czynnościach jakie wykonali. Na pytanie, jakim budżetem dysponuje gmina na MŚ, gdyż na pierwszym spotkaniu burmistrz oświadczył, że grozi gminie program naprawczy lub zarząd komisaryczny ( info o zadłużeniu gminy jest na stronie www miasta) Otrzymaliśmy informację, że w głosowanym w najbliższy piątek budżecie NIE MA TAKIEJ POZYCJI. Burmistrz oświadczył, że wystąpił z wnioskami do sponsorów w ale nie ma odpowiedzi. PSKO utrzymuje stanowisko wyrażone ostatnio, że mamy trzy wyjścia – wycofać się z organizacji MŚ, zrobić je w Kamieniu, przenieść w inne miejsce.
 5. Zarząd PSKO w dniu 2 lutego 2015 podejmuje w formie głosowania uchwałę o odstąpieniu od porozumienia o współpracy z gminą o czym powiadamia władze Kamienia Pomorskiego. O całości informujemy władze IODA.

Podsumowując, w naszej ocenie podjęliśmy chyba najtrudniejszą decyzję w naszej kadencji. Jest to decyzja przemyślana i odpowiedzialna gdyż do MŚ zostało mało czasu a droga jaką idziemy prowadzi donikąd. Decyzja podjęta przez Zarząd PSKO jest jednogłośna. Przyczyną decyzji Zarządu jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski., że zawsze będziemy dbać o dobry wizerunek polskiego optimista. Oczywiście szkoda, że tak się stało bo Kamień Pomorski jest dobrym miejscem na rozegranie tego typu regat. Ale bez wsparcia i pomocy gminy jest to po prostu niemożliwe.

Zarząd PSKO.

Zarząd PSKO

5 lutego 2015

Menu