Aktualności

WYBÓR TRENERA KADRY NARODOWEJ PSKO 2022

WYBÓR TRENERA KADRY NARODOWEJ PSKO 2022

Szanowni,
zakończyliśmy pewien etap wyłaniania kandydatów na trenera Kadry. Po naszym ogłoszeniu otrzymaliśmy dwie oferty od trenerów nie pracujących w Polsce. Jak informowaliśmy, na ich wniosek przedłużyliśmy termin składania propozycji. Finalnie jeden z trenerów zrezygnował z uwagi na kolizje naszego kalendarza z niemieckim, gdzie pracuje, druga oferta nie spełniła wymogów konkursu.
Zarząd na swoim zdalnym posiedzeniu podjął decyzję, że zakańcza proces konkursowy na podanych warunkach uznając, że musimy zmodyfikować nasze oczekiwania.
Podjęliśmy uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2022 roku na trenera Kadry trenera Karola Jączkowskiego – będzie on jednocześnie zatrudnionym na rok 2022 w Polskim Związku Żeglarskim, zobowiązaliśmy trenera do:

1. Złożenia do dnia 29 grudnia 2021 pełnych założeń na sezon 2022 w tym:
– plan szkoleniowy z podziałem na obozym bps-y, starty w regatach,
– preliminarz finansowy na sezon,
– plan szkoleniowy określający grupę zawodników ( 30 osób), sposób powoływania i odwoływania,
– zapotrzebowanie sprzętowe,
– wskazanie z imienia i nazwiska trenerów współpracujących,
– wskazanie trenera – Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świat i DM Europy,

2. Po zatwierdzeniu punktu planów – stosowną uchwałą Zarządu – wszelkie informacje
zostaną ogłoszone na stronie PSKO, a plany treningowe zgrupowań umieszczone w
kalendarzu PSKO.

Weryfikując nasze stanowisko poprzez powołanie trenera klubowego na stanowisko
trenera Kadry , Zarząd podjął następującą uchwałę określające podstawowe warunki
współpracy:
– każdy z trenerów uczestniczących w programie musi złożyć oświadczenie, że podczas prowadzonych zadań kadrowych nie będzie w nich uczestniczył żaden zawodnik spoza powołanej Kadry,
– wszystkie zadania zostaną przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez PSKO i PZŻ planem rzeczowo – finansowym,
– Finansowanie Kadry będzie ze środków – PŻŻ, PSKO, Rodzice – całość w określonej proporcji,
– Nadzór nad pracą Kadry z ramienia PSKO – będzie sprawował V-CE PREZYDENT Arkadiusz Lenkowski

Zarząd życzy trenerowi Karolowi udanej i owocnej pracy i cóż Karol trzymamy kciuki…..
Tomasz Figlerowicz PREZYDENT

Zarząd PSKO

22 grudnia 2021

Menu