Aktualności

Szkolenie mierniczych PZŻ – rekomendacja zmiany formuły i terminu

Szkolenie mierniczych PZŻ – rekomendacja zmiany formuły i terminu

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Kolegium Mierniczych Jachtów Klasowych PZŻ,
postanowiło zmienić formułę kursu dla kandydatów na mierniczych na zdalną w części teoretycznej.
1. Format:
– 5 sesji przez Skype, zadania i ćwiczenia oraz mikro projekty do wykonania przez uczestników.
– Jednodniowa obowiązkowa sesja zajęć praktycznych „na żywo” przed egzaminem (w trakcie trwania lub po stażu)
termin sesji praktycznej zostanie ustalony w uzgodnieniu z uczestnikami w zależności od decyzji władz krajowych dot. stanu
epidemicznego.

2. Zapisy do 16 kwietnia, terminy sesji Skype: 23.04, 30.04, 07.05, 14.05 , 21.05 ( termin zapasowy).
Czas trwania pojedynczej sesji – ok 90 minut w godzinach 18:00 -20:00

3. Materiały będą udostępniane przez prowadzących w formie folderu na dysku Google.

4. Zaliczenie części teoretycznej kursu umożliwia rozpoczęcie stażu zgodnie z punktem 1. 7) par. 13 Regulaminu Zespołu Mierniczych Jachtów
Klasowych PZŻ.

5. Warunkiem ukończenia teoretycznego kursu zdalnego jest udział w minimum 4 sesjach i zaliczenie wymaganych zadań.

6. Warunkiem uzyskania uprawnień mierniczego będzie :
– zaliczenie teoretycznego kursu zdalnego
– zaliczenie jednodniowej sesji praktycznej
– spełnienie wymogów stażu dla kandydatów
– pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

6. Opłata za kurs wynosi 200 zł (osoby które wpłaciły opłatę za kurs, który miał być rozpoczęty w marcu i nie są zainteresowane
proponowanym uczestnictwem proszone są o kontakt w celu otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty)

7. Opłaty prosimy wnosić na konto PSKO (dostępne na stronie PSKO)

Adresy do zgłoszeń i korespondencji (przy zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy użytkownika Skype i kontaktowego numeru telefonu) :
opticup@opticup.com.pl
jarek.plaszczyca@gmail.com

Pozdrawiam
Jurek Miśków

Organizator

9 kwietnia 2020

Menu