Aktualności

Nowe władze PSKO – kilka słów na początek

Nowe władze PSKO – kilka słów na początek

Szanowni Zawodnicy, Trenerzy, Rodzice i Sympatycy Optimista

Walne Zgromadzenie Członków PSKO powierzyło mi funkcję Prezydenta Stowarzyszenia. Bardzo dziękuję za zaufanie i przyrzekam, że zrobię, co w mojej mocy, aby praca moja i nowego Zarządu służyła rozwojowi klasy i przyczyniała się do popularyzacji żeglarstwa.
Jesteśmy największym stowarzyszeniem żeglarskim w Polsce, które działa, ma się dobrze i jest wysoko postrzegane na zewnątrz – również na świecie. Jednak, jak mówi powiedzenie, kto się nie rozwija, ten się cofa, dlatego potrzebujemy konsekwentnego rozwoju i wspólnej pracy. Do tego potrzebne jest zaangażowanie nie tylko Zarządu, ale wszystkich otwartych ludzi, którzy chcieliby się do tego przyczynić. Opinie, głosy i wnioski z małych i dużych polskich klubów, wskazywać nam powinny wizje i kierunki rozwoju PSKO. Proszę je kierować do mnie i całego Zarządu, który w następujący sposób podzielił swoje obowiązki:
Tomasz Figlerowicz jako V-ce Prezydent, ze swoim zaangażowaniem i doświadczeniem, zajmować ma się sprawami regulaminów, umowami, negocjacjami z podmiotami zewnętrznymi oraz współpracą z PZŻ.
Dominik Schutta jako Sekretarz przejmie sprawy formalne Stowarzyszenia, tworzenie kalendarza imprez oraz korespondencję.
Arkadiusz Lenkowski kontynuował będzie funkcję Skarbnika, oprócz dużej pracy przy składkach, bieżących dokumentach i finansach, będzie przedstawiał plan budżetu oraz jego realizację.
Karol Jączkowski jako Członek Zarządu, zajmować się będzie szeroko rozumianymi sprawami rywalizacji sportowej i w tym zakresie kontaktami z PZŻ.
Arkadiusz Komorowski z funkcją Członka Zarządu, odpowiadać będzie za wizerunek, marketing i reklamę. Dodatkowo odpowiedzialny będzie za sprawy drużynówek i grupę B.
Prezydent jest jednym z członków Zarządu i kieruje jego pracami, jak również jest aktywny we wszystkich aspektach i wszystkich poziomach działalności Zarządu i Stowarzyszenia. Przejmuję również na siebie współpracę z IODA.
Szanowni, w większości mnie znacie, wiecie, że łączę ludzi i unikam konfliktów, dlatego proszę o wspieranie mnie oraz Zarządu w jego pracach.
Pamiętamy, że jesteśmy tu dla Was.

Artur Burdziej

Zarząd PSKO

19 września 2018

Menu