Aktualności

Nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia

W związku z zapisami nowego Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. poz 546 z dnia 25.03.2021) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że od dnia 27.03 do dnia 9.04 wszystkie zajęcia i aktywności w tym treningi są zakazane.

Niestety, nowe rozporządzenie uniemożliwia również prowadzenie treningów dla zawodników posiadających licencje związków sportowych, co automatycznie blokuje możliwości zajęć, również dla osób posiadających sportową licencję PZŻ, co do tej pory było możliwe.

Pozwolenie na treningi i działalność obiektów sportowych – wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Życząc zdrowych świąt, czekamy na odwrót wirusa.

Artur Burdziej

Zarząd PSKO

26 marca 2021

Menu