Aktualności

KOMISJA STATUTOWA PSKO

KOMISJA STATUTOWA PSKO

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z decyzją ostatniego WZC, została powołana Komisja Statutowa w składzie:

  1. Artur Wróblewski,
  2. Zbyszek Cholewicki,
  3. Tomasz Figlerowicz – Przewodniczący.

Celem powołania komisji jest złożenie propozycji ewentualnych zmian w statucie Stowarzyszenia.

Prosimy pełnoletnich członków PSKO o przesyłanie na adres mailowy: tomasz.figlerowicz@palatyn.pl propozycji zmian. Zgodnie z uzgodnieniami z WZC rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające:

  1. Wnioskodawcę, aktualny zapis statutowy tj. paragraf i punkt, propozycję nowej wersji, uzasadnienie wniosku.
  2. Wnioskodawce, aktualny zapis statutowy tj. paragraf i punkt – wykreślenie , uzasadnienie wniosku.
  3. Wnioskodawce, nowy proponowany zapis statutowy, uzasadnienie wniosku.

Całość należy nadsyłać do dnia 14 czerwca 2019 roku.

W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt.

Tomasz Figlerowicz

7 maja 2019

Menu