Aktualności

Informacja dla organizatorów dot. procedury uruchamiania zgłoszeń do regat

Informacja dla organizatorów dot. procedury uruchamiania zgłoszeń do regat

Zgodnie z regulaminem PSKO wszystkie regaty, które maja być zaliczone do rankingu PSKO muszą przeprowadzić zgłoszenia za pomocą portalu PSKO. Poniżej zamieszczamy procedurę otrzymania dostępu do regat i uruchomienia zgłoszeń:

 1. Organizator przesyła na adres kontakt@psko.pl
  1. Zawiadomienie o regatach
  2. Adres e-mail dla którego zostaną nadane uprawnienia w portalu PSKO do regat (wymagane konto)
  3. Logo regat lub klubu (OPCJONALNIE)
  4. Zdjęcie na TOP (OPCJONALNIE)
 2. Po akceptacji ZoR na adres w/w zostanie przesłana informacja o nadaniu uprawnień
 3. Organizator samodzielnie ma możliwość uruchamia zgłoszenia.  W razie problemów prosimy o informacje na adres biuro@sailingnet.pl

Tomasz Figlerowicz

4 kwietnia 2024

Menu