Aktualności

Brak zawodnika w rankingu- sprawdz czy wszystko zostało zrobione.

Brak zawodnika w rankingu- sprawdz czy wszystko zostało zrobione.

I etap

  1. Zawodnik, a w przypadku Optimiściarzy, jego opiekun prawny występuje o licencję w systemie PZŻ (obowiązująca od 2020), szczegóły TUTAJ

II etap

  1. Wypełnia (tylko nowi zawodnicy) w naszym systemie deklarację członkowską (RODO), drukują ją, podpisuje i wysyła pocztą tradycyjną, szczegóły TUTAJ

III etap

  1. Zamienia w systemie PSKO stary numer licencji na nowy numer licencji i załącza dokument w postaci pliku PDF szczegóły TUTAJ (tylko zawodnicy, którzy posiadali licencje PZŻ przed 2020r.)

IV etap

  1. Opłaca składkę za dany rok wpisując w tytule przelewu  numer licencji, Imie i Nazwisko, Klub, szczegóły TUTAJ .

Zachowanie w/w kolejności pozwoli uniknąć nieujęcia zawodnika w rankingu PSKO!

Zarząd PSKO

5 sierpnia 2020

Menu