Przesyłanie wyników

Aby wyniki regat zaliczone były do rankingu, muszą być przesłane na adres: kontakt@psko.pl w terminie 7 dni od ich zakończenia, WYŁĄCZNIE na formularzu dostępnym na stronie PSKO według następującego wzoru: nazwa regat, grupa, miejsce zawodnika, nr licencji zawodnika. Pole „pozostałe dane zawodnika” jest opcjonalne dla polskich zawodników i można wpisać tam następujące dane: nr żagla, imię, nazwisko, płeć, klub.

W przypadku braku licencji pole „pozostałe dane zawodnika” jest obowiązkowe.

Dla zawodników zagranicznych pole „licencja” pozostaje puste natomiast „pole pozostałe dane” zawodnika jest wymagane.

Istnieje możliwość przesyłanie wyników dodatkowo w FORMIE TRADYCYJNEJ razem z relacją z regat.

WZÓR FORMULARZA PSKO – WYNIKI 2017 (.xls)

Do rankingu PP PSKO gr. A i gr. B będą liczone regaty, w których:

  • Sklasyfikowano minimum 20 zawodników w danej grupie,
  • Wyścigi dla grup A i B odbyły się oddzielnie, za wyjątkiem MM PSKO,
  • Wyścigi odbywały się wspólnie dla chłopców i dziewcząt,
  • Rozegrano minimum 3 wyścigi dla danej grupy.

Wyników nie trzeba wysyłać na formularzu PSKO jeśli nie spełniają w/w warunków!

Menu