Aktualności

Zmiany w Regulaminie 2023 – odpowiadamy na komentarze…

Zmiany w Regulaminie 2023 – odpowiadamy na komentarze…

W związku z ogłoszonym REGULAMINEM 2023 i komentarzami jakie się pojawiły postanowiliśmy na nie odpowiedzieć.

Generalnie, nasze decyzje są podyktowane podnoszeniem poziomu wyszkolenia jak i wszechstronności naszych zawodników, zachęcaniem ich do realizowania swoich pasji w sposób jak najbardziej profesjonalny, wzorując się również na znanych nam systemach w innych państwach, których zawodnicy osiągają lepsze wyniki w regatach rangi mistrzowskiej. Naszym zdaniem w takim systemie każdy znajdzie dla siebie miejsce by móc zrealizować wyznaczony cel, a stworzony system rozrusza regaty rangi regionalnej, stworzy miejsce dla zawodników, których celem nie jest zajęcie dobrego miejsca w  Mistrzostwach Europy , tylko starty w regatach o zwiększonym poziomie i ilości startujących. W grupie B planowane zmiany idą w kierunku podniesienia jakości sportowej w najważniejszych regatach w sezonie oraz uwzględnieniu tej formy rywalizacji w Krajowym Systemie Rywalizacji PZŻ. Myślę, że warto aby zastanowić się nad tym troszeczkę głębiej i może zmienić zakładane cele.

Mistrzostwa Polski Młodzików.

Nie jest to nowa impreza. Zmiana tak naprawdę dotyczy wprowadzenia dotychczasowych regat o najwyższej randze – Mistrzostw gr. B PSKO – do Krajowego Systemu Rywalizacji/ Systemu Sportu Młodzieżowego. Tutaj pojawia się też zmiana nazwy z Mistrzostwa gr.B PSKO na Mistrzostwa Polski Młodzików. Mamy w Optimiście w Krajowym Systemie Rywalizacji, w kategorii młodzik Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików które są regatami o cechach powszechności i pełnej  dostępności ( brak konieczności kwalifikacji ), lokalizacja w podziale na strefy, brak wpisowego, mniejsza liczba uczestników w stosunku do większości regat w ramach Kalendarza  PSKO).  W 2023 Mistrzostwa grupy B miały zostać ukierunkowane na regaty o charakterze bardziej elitarnym poprzez zawężenie i wyłonienie grupy biorących udział w regatach na drodze kwalifikacji. System kwalifikacji do Mistrzostw miał wyłonić najlepszą grupę młodzików. Zrobiliśmy to w odniesieniu do prawdopodobnej populacji zawodników w 2023 roku w odniesieniu do roku 2022. Regulamin zawęża w sezonie 2023 grupę zakwalifikowanych do MPM do 200 zawodników w podziale na dziewczęta i chłopcy. Jest potencjalnie możliwość na drugą konkurencję w Krajowym Systemie Rywalizacji w młodziku w Optimiście.  Wprowadzenie dotychczasowych Mistrzostw gr.B do Krajowego Systemu Rywalizacji Sportowej jako Mistrzostwa Polski Młodzików pozwoli na wykorzystanie niezagospodarowanej przestrzeni na drugą punktowaną konkurencję dla młodzika w żeglarstwie w klasie Optimist. Spodziewamy się podniesienia rangi tej imprezy i podniesienia jakości rywalizacji na poziomie młodzika w klasie Optimist. Zwiększamy także , co istotne, potencjał dyscypliny w ramach SSM. Jest sygnał w środowisku o potrzebie szukania rozwiązań w celu zwiększenia możliwości punktowania w SSM w żeglarstwie także z uwzględnieniem kategorii młodzików. Regaty te oraz układ regat kwalifikacyjnych nie odbiegają od obciążeń startowych w latach poprzednich. Nie jest konieczna w naszej ocenie zmiana logistyki w stosunku do lat poprzednich. Suma startów także pozostaje na poziomie lat poprzednich.  Dobór imprez kwalifikacyjnych, oraz imprezy głównej został oparty o następujące kryteria:

  1. Wybór regat z tradycją o wysokiej frekwencji w Polsce dla grupy B w I części sezonu.
  2. Imprezy o różnej lokalizacji oraz różnej charakterystyce ( akweny śródlądowe, akweny o charakterystyce zatokowej)
  3. Odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi startami.

POWSZECHNOŚĆ POLSKIEGO OPTIMISTA

W umieszczonym komentarzu na FB czytamy : „Jako trener żeglarskiej „szkółki” / grupy C / UKSu chciałabym poruszyć na forum kwestię powszechności Polskiego Optimista.  Mam wrażenie, że kierunek jaki obrał zarząd PSKO zmierza do zwiększenia hermetyczności naszego środowiska. ….. „

Zmiany na sezon 2023 w żaden sposób nie ingerują w przestrzeń Optimista jako pierwszej klasy na której rozpoczyna się pierwszy etap żeglowania na Optimiście: przygoda, zabawa, szkolenie podstawowe oraz pierwsze szkolenie w żeglarstwie regatowym. PSKO w zakresie organizacji rywalizacji dla zawodników szuka rozwiązań na podniesienie jakości sportu w Polsce w tej klasie ale bez ingerencji w możliwość wyboru pomiędzy zabawą na Optimiście a rywalizacją w tej klasie. Na etapie początkowym czy zawodniczym to najbliższe otoczenie wspierające i organizujące szkolenie  decyduje jakie cele są osiągalne dla zawodnika , oraz jak ma przebiegać w wieloletniej perspektywie szkolenie z uwzględnieniem wszystkich warunków i możliwości. Nie rekomendujemy działań, które zbyt wcześnie stawiają cele poza zasięgiem czy powyżej umiejętności bez względu na wiek. Rywalizacja w ramach PSKO na poziomie młodzika i juniora młodszego w żaden sposób nie wyklucza powszechności żeglarstwa.

Czy ograniczanie rywalizacji dla przygotowanych i wyszkolonych zawodników w swoich kategoriach wiekowych to rzeczywiście dobry kierunek w jakim ma przebiegać szkolenie sportowe w Polsce ?

Czy obecny system wyklucza niedostatecznie wyszkolone osoby z uprawiania żeglarstwa?

Czy konieczne jest uzyskanie wyniku sportowego na etapie żeglowania na Optimiście i jest to warunek konieczny do spełnienia aby żeglować w innych klasach czy wyższych kategoriach wiekowych ? Powinniśmy wszyscy znać odpowiedzi na te pytania. Kwestie organizacji szkolenia w odniesieniu do jednostki to zadania za które są odpowiedzialne osoby ze struktur w której szkolenie się odbywa.

Sytuacje „zbyt późnego” wejścia do dyscypliny to problem z którym mierzymy się wszyscy w sporcie i to nie tylko w żeglarstwie. Każdy przypadek jest inny ale dla każdego jest możliwość wieloletniego zaplanowania rozwoju sportowego i osiągnięcia wyniku w odniesieniu do możliwości i czasu.

Jeśli mówimy o problemie odpowiedniego poziomu rywalizacji dla takiego zawodnika to także kwestia odpowiedniego doboru celów na poziomie planowania szkolenia i ewentualnych startów. W klasie Optimist ilość startów w każdym regionie pozwala na znalezienie odpowiednich dla założonych celów miejsc do rywalizacji.

Powszechność to obecnie inicjatywa całego środowiska i jest to konieczny element systemu który ma zapewnić zaplecze i start dla sportu w Polsce za który wszyscy którzy go tworzymy jesteśmy odpowiedzialni. W wielu miejscach w Polsce funkcjonuje to znakomicie. Czy można tą przestrzeń  zagospodarować efektywniej? Na pewno. Będziemy rozmawiać o tym szerzej w środowisku i szukać szerszego wsparcia, nowych rozwiązań na zagospodarowanie  Optimista dla zawodników bez doświadczenia czy rozpoczynających przygodę zawodniczą w żeglarstwie.

REGATY DRUŻYNOWE W RANKINGU

Regaty drużynowe mają swoją historię jako element brany pod uwagę do Rankingu Klubowego Pucharu Polski. Wracamy do uwzględniania „drużynówek” w rankingu. Jest to promocja tej formy rywalizacji. Dlaczego promujemy regaty drużynowe?  – po prostu świetna zabawa, rozszerzamy horyzonty zawodników i trenerów. Spróbujcie zrobić trening lub same wyścigi drużynowe – zobaczycie już zawsze będą chcieli.

JACEK LENART – CZŁONEK ZARZĄDU PSKO

TOMASZ FIGLEROWICZ – PREZYDENT

Zarząd PSKO

12 stycznia 2023

Menu