Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członów PSKO

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członów PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje Walne (wyborcze)
Zebranie Członków na dzień: 15 września 2018 w sobotę o godz. 20:00

Agenda – WZC 09.2018 (pobierz)

Zarząd PSKO

14 sierpnia 2018

Menu