Aktualności

Zawiadomienie o regatach: Puchar Jesieni

Zawiadomienie o regatach: Puchar Jesieni

PUCHAR JESIENI
Memoriał Pawła Sieradzkiego w kl. Laser
w klasie Optimist gr. A i B, Laser 4.7, Laser Radial J, 420, L’Equipe
Charzykowy, 09-10.10.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Charzykowach w dniach 09-10.10.2021 r. na Jeziorze
Charzykowskim
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1, 89-606 Charzykowy,
www.chkz.pl, biuro@chkz.pl, tel. 52 39 88 120
3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024, przepisami PZŻ, Związków Klasowych
i Regulaminem PSKO
4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z
Kodeksu Uprawnień WS.
4.2 Wpisowe do regat wynosi:
Klasy Optimist Gr. A i B 50,00 zł
Klasy Laser 4.7, LAR J i 420, L’Equipe 60,00 zł
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszenia wstępne przez stronę PSKO, natomiast zgłoszeń finalnych należy dokonać
w miejscu w biurze regat w budynku Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w dniu
09.10.2021 r. w godzinach 8.00-9.00
5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• aktualne badania lekarskie
• licencja sportowa zawodnika PZŻ
• ubezpieczenie OC
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO
6. PROGRAM REGAT
Sobota
08.00-09.00 Rejestracja zgłoszeń
10.00 Otwarcie regat
11.00 Start do I wyścigu

Niedziela

10.00 Wyścigi

15.00 Zakończenie regat

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.
8. TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
WS edycji 2021 – 2021.
9.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11. NAGRODY
Regulamin nagród zostanie ogłoszony w pierwszym dniu regat.
12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik, rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na
bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Informacji udziela Krzysztof Pestka, tel. 608 470 069, e-mail: biuro@chkz.pl
15. ZAKWATEROWANIE
Chojnicki Klub Żeglarski, tel. 52 39 88 120, biuro@chkz.pl
Ośrodek wypoczynkowy „Kaszub”, tel. 52 39 88 015
Ośrodek wypoczynkowy „Rejs”, tel. 502 610 802
Ośrodek „Turysta” – Wojewski, tel. 602 802 464
Ośrodek wypoczynkowy „Na skarpie”, tel. 52 334 13 30

Marek Karbowski

5 października 2021

Menu