Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – obsługa informatyczna PSKO 

Działając w imieniu zarządu PSKO ogłaszamy zapytanie ofertowe w sprawie szerokopojętej obsługi informatycznej  stowarzyszenia, a w szczególności do :

 • obsługi strony internetowej,
 • obsługi regat rangi eliminacyjnej i mistrzowskiej,
 • liczenia rankingu grupy A i grupy B oraz eliminacji do MŚ i ME i OOM/MPJmł. w grupie A,
 • udostępniania zgłoszeń on- line,
 • darmowego hostingu strony na czas trwania umowy,
 • wykonywanie kopi zapasowych strony www,
 • profilaktyki antywirusowej i bezpieczeństwa danych,
 • pomocy technicznej w obsłudze strony,
 • zarządzania administracją domeny,
 • skonfigurowania strony z zakupioną domeną,
 • monitorowania poprawności działania strony pod wiodącymi przeglądarkami na rynku,
 • aktualizacji tekstowo-multimedialnej,
 • udostępniania zgłoszeń online do wszystkich regat z kalendarza PSKO.
 • Sprawy RODO przygotowanie  i utrzymywanie  systemu informatyczny do wprowadzania  zgód z deklaracji członkowskich o przetwarzaniu danych osobowych członków PSKO.  Gromadzenie deklaracji członkowskich zawodników – RODO  w systemie informatycznym.
 • Informujemy, że wykonawca umowy będzie miał możliwość do umieszczania wizerunku swojej marki na stronie internetowej PSKO.

Prosimy w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku o przesyłanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej na adres Prezydenta PSKO : tomasz.figlerowicz@palatyn.pl

Oferta musi zawierać określenie proponowanego wynagrodzenia jak i propozycję ( wzór) umowy.

Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone po listopadowym zebraniu Zarządu PSKO.

Tomasz Figlerowicz PREZYDENT

Zarząd PSKO

21 września 2022

Menu