Aktualności

Ważne informacje ze strony PZŻ – certyfikaty jachtów

Ważne informacje ze strony PZŻ – certyfikaty jachtów

Dotychczasowe certyfikaty jachtów klasowych podlegają obowiązkowi wymiany w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej instrukcji tj. do dn. 31 sierpnia 2020 r. Po tym terminie jacht bez aktualnego certyfikatu jachtu klasowego zostanie usunięty z rejestru i utraci możliwość utrzymania dotychczasowego numeru klasowego.
Wymiana certyfikatów jachtów klasowych, o której mowa wyżej, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ww. instrukcji i jest bezpłatna.

W przypadku nowo rejestrowanych jachtów naszej klasy jest wymóg udokumentowania jego formalnej klasowości.

Tym dokumentem jest Książka Rejestracyjna IODA.

Jak wcześniej ustaliliśmy w przypadku braku książeczki zainteresowani powinni pobrać ( też w załączeniu ) druk AWFK i po wypełnieniu wszelkich możliwych danych przesłać  do mierniczego klasy opticup@opticup.com.pl

Dotyczy to tylko i wyłącznie przypadków braku Książeczek Rejestracyjnych i jednocześnie posiadania na jachcie naklejonej plakietki IYRU/ISAF/WS.

Wypełniony i potwierdzony druk przez mierniczego klasy ( jak uzgodniono z PZŻ ) stanowił będzie podstawę wydania certyfikatu klasowego.

W biurze PZŻ sprawami rejestracyjnymi zajmuje się Pani Ilona NIEWIADOMSKA.

Dokumenty do pobrania:

Mierniczy

23 marca 2020

Menu