Informacje Zarządu PSKO

Walne Zgromadzenie Członków PSKO

Walne Zgromadzenie Członków PSKO

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków PSKO działając w imieniu zarządu ogłaszam termin Nadzwyczajnego WZC PSKO – agenda – WZC 2017 (POBIERZ)

Sekretarz PSKO Artur Burdziej.

Zarząd PSKO

14 sierpnia 2017

Menu