Informacje Zarządu PSKO

Uwaga! Korekta punktu 6.3.3.10 Przepisów Klasowych

Uwaga! Korekta punktu 6.3.3.10 Przepisów Klasowych

6.3.3.10

Każde wzmocnienie kieszeni listwy powinno składać się z dwóch warstw białego materiału. Może być zastosowana warstwa inna niż użyta w głównej części żagla. Przepis ten powinny spełniać żagle przedstawione do pomiaru pierwszy raz po 1 maja 2015.

Przepisy klasowe OPP 2015 pl
– Jerzy Miśków

Zarząd PSKO

30 marca 2015

Menu