Informacje Zarządu PSKO

Uchwała Zarządu PSKO z dnia 1.06.2020

Uchwała Zarządu PSKO z dnia 1.06.2020

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu, który postanowił:
1. Znieść zawieszenie kalendarza regat klasy Optimist z dniem 2.06.2020. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Zmienić Regulamin PSKO w punktach:
– Punkt 21 otrzymuje brzmienie: „Regaty eliminacyjne do MŚ i ME gr. A – są 3 dniowe. Podział na grupę srebrną i złotą następuje po minimum 4 wyścigach.”
– Punkt 22 otrzymuje brzmienie: „W kolejnych regatach eliminacyjnych do MŚ i ME podział pierwszego dnia następuje zgodnie z rankingiem eliminacji”
– Punkty 23 i 24 zostają wykreślone.
– Reszta zapisów Regulaminu pozostaje bez zmian.
3. Zatwierdzać ZOR-y oraz rozpatrywać wnioski organizatorów o nowe terminy regat i inne sprawy w trybie pilnym.
4. Po porozumieniu z organizatorami, wyznaczyć nowe terminy regat eliminacyjnych do MŚ, ME i OOM:
– 1 Regaty Eliminacyjne – Puck, 20-22.06.2020 (sobota, niedziela, poniedziałek)!
– 2 Regaty Eliminacyjne – Dziwnów, 26-28.06.2020
– 3 Regaty Eliminacyjne – Gdynia, 17-19.07.2020 (planowana data, do potwierdzenia przez organizatora)
5. Podsumowanie Sezonu 2019 i uroczyste nagrodzenie zwycięzców rankingów 2019 nastąpi podczas Regat o Srebrny Żagiel Optimista w Kiekrzu w dniu 2.08.2020
6. Walne Zgromadzenie Członków PSKO zostanie zwołane na dzień 1.08.2020.

Zarząd PSKO

1 czerwca 2020

Menu