Aktualności

OOM 2017

OOM 2017

Zarząd PSKO zwraca się z prośbą do trenerów o przesłanie na adres kontaktowy PSKO informacji o rezygnacji ze startu w OOM w puli finansowanych zawodniczek/zawodników.

Pozwoli to nam na bieżąco uaktualniać listy startowe

Zarząd PSKO

8 sierpnia 2017

Menu