Informacje Zarządu PSKO

Sztab Trenerski – Mistrzostwa Świata i Europy

Sztab Trenerski – Mistrzostwa Świata i Europy

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, aplikacje na Trenera Reprezentacji na Mistrzostwa Świata przesłał trener Dominik Schutta ze wskazaniem Mikołaja Gielniaka, jako Team Leadera, natomiast na Trenera Reprezentacji na Mistrzostwa Europy aplikował trener Przemysław Struś ze wskazaniem pani trener Barbary Ramotowskiej, jako Team Leadera.

Wobec braku innych zgłoszeń Zarząd podjął decyzję o nominowaniu jak powyżej. Artur Burdziej

Zarząd PSKO

28 maja 2018

Menu