Aktualności

REGULAMIN PSKO 2023 – zmiany, zmiany….

REGULAMIN PSKO 2023 – zmiany, zmiany….

Drodzy OPTImistrzowie,

Przekazujemy Regulamin PSKO na kolejny już sezon. Uwaga duże zmiany – szczególnie w grupie B . Stąd parę słów komentarza a pełen tekst poniżej.

Zarząd bardzo mocno rozważa obniżenie wieku obowiązującego dla zawodników grupy B do lat 12, czyli obniżenie o 1 rok. Taką zmianę byśmy planowali od sezonu 2024, ale najpierw chcemy przedyskutować temat i poznać opinię trenerów.

Teraz regulamin 2023 w kolejności zmian:

 1. Po sezonie do grupy A awansują zawodnicy sklasyfikowani na pierwszych 80 miejscach w rankingu.
 2. We wszystkich regatach eliminacyjnych w Grupie A do ME i MŚ będą mogli startować wyłącznie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo. Podobne rozwiązanie istnieją w wielu europejskich państwach.
 3. W grupie A pozostajemy w OOM.
 4. Chyba najważniejsza zmiana w grupie B, tj.: Mistrzostwa Grupy B pozostają, ale staramy się uzyskać imprezę  rangi Mistrzostw Polski Młodzików z ujęciem jej w SSM. Tym sposobem zawodnicy mieli by dwie imprezy obok MMM gdzie mogą uzyskać punkty. 

I tak:

 • Mistrzostwa PSKO grupy B – Mistrzostwa Polski Młodzików:
  • W 2023 roku odbędą się 4 imprezy eliminacyjne ze współczynnikiem 1,6 . W rankingu odrzuca się jedną najgorszą eliminacje ze wszystkich rozegranych, przy rozegraniu minimum 3,  
  • regaty eliminacyjne :
    • Puck 1 – 3 maja 2023 – Puchar KS ZATOKA PUCK,
    • Warszawa 26-28.05 . 2023    PUCHAR WARSZAWY,
    • Gdynia 21-23.07,2023 – Kinder Joy Of Moving Puchar Trenerów,
    • Kiekrz 5-7.08.2023 – Srebrny Żagiel Optimista,
   • w finale startują osobno dziewczęta 80 i chłopcy 120,
   • regaty nie są liczne do rankingu.

5. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. B będą liczone: 

  1. 3 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,6,
  2. 2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,0.

6. Do ustalenia rankingu Klubowego Pucharu Polski:

  1. sumuje się punkty zdobyte przez pierwszych pięciu najlepszych zawodników danego klubu w Pucharze Polski gr. A i pięciu najlepszych w Pucharze Polski gr. B,
  2. dodaje się punkty dla jednej drużyny klubowej z DMPSKO – tj. za 1 miejsce 1000 pkt. 2 miejsce 900, 3 miejsce 800, itd licząc do miejsca 10.

Promujemy i zachęcamy do drużynówek – świetna zabawa a i punkty się przydadzą!

7. Zarząd PSKO wprowadza obowiązek, aby :

 1. Na akwenach morskich pod opieką osoby wspierającej mogło być maksymalnie do 12 zawodników. Nie przestrzeganie tych obowiązków może skutkować karą punktową dla zawodnika/ów osoby wspierającej.
 2. na akwenach morskich i zatokowych prowadzić rejestrację potwierdzanie na listach faktu zejścia i powrotu zawodnika z akwenu regat – potwierdza osoba wspierająca ( trener, opiekun), 

W przypadku braku potwierdzenia powrotu zawodnika do portu Organizator jest zobowiązany skontaktować się z osobą wspierającą w celu weryfikacji.

 1. na druku zgłoszeń do regat musi być wskazana osoba sprawująca nadzór nad zawodnikiem/ami  podczas przebywania na wodzie – osoba wspierająca – potwierdzone własnoręcznym podpisem, wraz z numerem polscy OC.
 2. każda łódź asekuracyjna musi być wyposażona w sposób jaki określają to stosowne przepisy, a osoba wspierającą  musi posiadać radio UKF,
 3. jeśli flaga „Y” została wystawiona na wodzie osoba wspierającą  musi mieć nałożona kamizelkę aseokurascyjnbą i używać tzw. zrywki zgodnie z jej przeznaczeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącego motorówkę i załogi, 
 4. wypełnienie akredytacji jest obowiązkowe, 
 5. w przypadku trudnych warunków pogodowych decyzję o możliwości rozegrania wyścigów w danym dniu przekazuje SG obserwator PSKO, decyzja ta musi być podjęta jednogłośnie przez min. 3 członków Zarządu obecnych na regatach,

8. Jeśli podczas procedury startu, oraz podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza lub równa 2 m/s, start lub wyścig musi być przerwany.

9. Składka członkowska na sezon dla zawodnika wynosi 130,00 zł. a dla osoby dorosłej 180,00 zł. – to ustalenia z ostatniego Walnego Zebrania Członków

Do zobaczenia:

PREZYDENT Tomasz Figlerowicz 

Regulamin PSKO 2023

Tomasz Figlerowicz

8 grudnia 2022

Menu