Informacje Zarządu PSKO

REGULAMIN I ZASADY POWOŁYWANIA TRENERÓW REPREZENTACJI NA ME i MŚ NA 2016 ROK

REGULAMIN I ZASADY POWOŁYWANIA TRENERÓW REPREZENTACJI NA ME i MŚ NA 2016 ROK

Zarząd PSKO powoła na sezon 2016:

1. Jednego trenera Reprezentacji – Mistrzostwa Europy;
2. Jednego trenera – Mistrzostwa Świata;

Osoby zainteresowane stanowiskiem trenera Reprezentacji winny do dnia:

16 maja 2016 roku do godziny 20:00

PRZESŁAĆ WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

▪ Opis – zawierający powód wyboru imprezy (MŚ, ME) wraz z określeniem celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby team leadera.
▪ Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist;
▪ Kopię dyplomu – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MENiS;
▪ Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:
o Plan przygotowań,
o Preliminarz wydatków.

Uwaga:
Zarząd PSKO nie rozpatrzy wniosków które:
▪ Zostaną złożone po terminie
▪ Nie posiadają kompletu w/w dokumentów

Przyjmuje się zasadę, że jeżeli zostanie zgłoszona kandydatura na trenera reprezentacji przez jakiegokolwiek członka Zarządu PSKO, nie będzie on brał udział w pracach przygotowawczych – opiniujących jak i w głosowaniu nad wyborem trenera.

Całość dokumentów należy przesłać do Tomasza Figlerowicza w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : tomasz.figlerowicz@palatyn.pl

Kryterium i zasady rozstrzygania:
▪ Trenerzy kadry na ME i MŚ powołani zostaną do dnia 4 czerwca 2016 roku.
▪ Zarząd w formie głosowania podejmie decyzję o powołaniu trenera.
▪ Zarząd stosownym komunikatem ogłosi wybór na stronie www.

Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej PSKO.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Tomasz Figlerowicz – 500 108 108

Zarząd PSKO

10 maja 2016

Menu