Informacje Zarządu PSKO

UWAGA KONKURS NA TRENERÓW – ME, DME i MŚ NA 2015 ROK !

UWAGA KONKURS NA TRENERÓW – ME, DME i MŚ NA 2015 ROK !

REGULAMIN I ZASADY POWOŁYWANIA TRENERÓW REPREZENTACJI  KLASY OPTIMIST NA ME, DME i MŚ NA 2015 ROK

Zarząd PSKO powoła na sezon 2015:

 1. Jednego trenera Reprezentacji – Mistrzostwa Europy;
 2. Jednego trenera – Mistrzostwa Świata;
 3. Jednego trenera – Drużynowe Mistrzostwa Europy.

Osoby zainteresowane stanowiskiem trenera Reprezentacji winny do dnia:

5 czerwca 2015 roku do godziny 18.00

PRZESŁAĆ WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

 • Opis – zawierający powód wyboru imprezy (MŚ, ME, DME) wraz z określeniem celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby team leadera.
 • Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist;
 • Kopię dyplomu – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MENiS;
 • Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:
  • Plan przygotowań,
  • Preliminarz wydatkó

Uwaga:

Zarząd PSKO nie rozpatrzy wniosków które:

 • Zostaną złożone po terminie
 • Nie posiadają kompletu w/w dokumentów

Przyjmuje się zasadę, że jeżeli zostanie zgłoszona kandydatura na trenera reprezentacji przez jakiegokolwiek członka Zarządu PSKO, nie będzie on brał udział w pracach przygotowawczych opiniujących jak i w głosowaniu nad wyborem trenera.

Całość dokumentów należy przesłać do Tomasza Figlerowicza w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : tomasz.figlerowicz@palatyn.pl

Kryterium i zasady rozstrzygania:

 • Trenerzy kadry na ME, DME i MŚ powołani zostaną do dnia 6 czerwca 2015 roku.
 • Zarząd w formie głosowania podejmie decyzję o powołaniu trenera.
 • Zarząd stosownym komunikatem ogłosi wybór na stronie www.

Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej PSKO.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Tomasz Figlerowicz – 500 108 108

Zarząd PSKO

29 maja 2015

Menu