Aktualności

Puchar TS Kuźnia Rybnik

Puchar TS Kuźnia Rybnik

Puchar TS Kuźnia Rybnik”

Rybnik 01-03.04.2022

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1 ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem regat jest Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik.

1.2 Regaty będą rozgrywane na Zalewie Rybnickim w dniach 01-03.04.2022.

Dla klasy Optimist A i B w dniach 02-03.04.2022.

2 PRZEPISY

2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing oraz zgodnie z regulaminem PSKO dla klasy Optimist.

2.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie.

2.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.

2.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie kara określona jest we Wstępie PRŻ – Adnotacja.

[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia to przepis 60.1.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, WPISOWE I KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień World Sailing.

3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Optimist A i B, Ilca 4, Ilca 6

3.3 Wpisowe wynosi: Optimist – 100 zł, Ilca 4 i Ilca 6 – 120 zł

3.4 Wpisowe do regat należy opłacić przelewem na konto: TS Kuźnia 51 2030 0045 1110 0000 0247 3560 do dnia 30.03.2022. Po tym terminie wpisowe zostaje powiększone o 50%.

4 ZGŁOSZENIA

4.1 Zgłoszenia będą dostępne na platformie upwind24.pl do dnia 31.03.2022.

Zgłoszenia online są ostateczne.

4.2 Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.

4.3 Potwierdzenie udziału zawodników i dokonanie akredytacji trenerów i osób wspierających należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Stodoły” w dniu 31.03.2022 w godzinach 17.00 – 20.00 oraz w dniu 01.04.2022 w godzinach 09.00 – 10.30.

4.4 Sędzia główny może sprawdzić dokumenty zawodnika w dowolnym momencie regat.

4.5 Zawodnik startując w regatach powinien posiadać:

 • dowód wpłaty wpisowego do regat (potwierdzenie przelewu),

 • aktualne badania lekarskie,

 • licencja sportowa zawodnika PZŻ,

 • licencja PSKL, PSKO,

 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR,

 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

5 PROGRAM REGAT

5.1 Program regat będzie następujący:

01.04.2022 Piątek – 11.30 start do pierwszego wyścigu, kolejne wg komunikatu KS.

02.04.2022 Sobota – 11.00 start do pierwszego wyścigu, następne wg komunikatu KS.

03.04.2022 Niedziela – 11.00 start do pierwszego wyścigu, następne wg komunikatu KS.

03.04.2022 Niedziela – 15.00 uhonorowanie zwycięzców regat.

5.2 Regaty będą rozgrywane w formacie pojedynczej serii wyścigów, chyba że w danej konkurencji zgłosi się więcej niż 80 jachtów. Klasy, które zostaną podzielone na grupy będą żeglować w serii eliminacyjnej i finałowej. Planowane jest rozegranie 8 wyścigów.

W klasie Optimist A i B planowane jest rozegranie 6 wyścigów.

5.3 W dniu 11.04.2021 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30.

5.4 Jednego dnia regat może zostać rozegranych nie więcej niż 4 wyścigi.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI, KOMUNIKATY

Instrukcja żeglugi oraz wszelkie komunikaty dla zawodników będą dostępne na platformie upwind24.pl

7 TRASY ROZGRYWANIA REGAT

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasy regat przedstawione będą w Instrukcji Żeglugi.

8 PUNKTACJA

8.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

8.2 W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat będzie odrzucony.

9 ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH

9.1 Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

9.2 Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.

9.3 Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.

 

10 PRAWA DO WIZERUNKU

   1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

   1. bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów
    i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

   2. przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych TS Kuźnia Rybnik 44-207 Rybnik ul. Podmiejska 1. Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.

   3. umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których publikacja jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika, przynależności klubowej, daty urodzenia, adresu e-mail.

Ustalenia zawarte w tym punkcie dotyczą również osób wspierających zawodnika.

   1.  

11 NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną nagrody i dyplomy. Warunkiem przyznania nagród w klasie jest start minimum 5 załóg z 2 klubów.

12 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

13 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

https://www.facebook.com/TS-Ku%C5%BAnia-Rybnik-sekcja-%C5%BCeglarska-244436539336722/?ref=bookmarks

Agata Mrugalska tel. 504 806 385 a.mrugalskasailing@gmail.com

Jacek Błaszczyk tel. 505 037 085 jacek.zwonowice@gmail.com

15 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Ośrodek „Stodoły” tel. 32/7391620 stodoly@stodoly.pl

Hotel Gracja Kuźnia Raciborska tel. 32/4191410

Domki ośrodek Kotwica tel. 515 250 016

Hotel „Biały Dom” tel. 32/2359566

Willa Mila tel. 787 771 777

Hotel Politański tel. 32/4223280

Hotel Olimpia tel. 32/4225053

Hotel Arena tel. 32/4331395

Hotel Korona tel. 600 012 320

Hotel Ambrozja tel. 790 289 159

Apartamenty D20 tel. 667 447 887

Marek Karbowski

16 marca 2022

Menu