Aktualności

Puchar Trenerów – Komunikat Organizatora nr 1

Puchar Trenerów – Komunikat Organizatora nr 1

Dot. ZAWIADOMIENIA O REGATACH

Obowiązuje dla imprezy:  Kinder+ Sport – Puchar Trenerów

Następujące punkty przyjmują brzmienie:

3.2 Zgłoszenia do regat należy dokonać poprzez stronę internetową www.sailingnet.pl oraz za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.radosczeglowania.pl

4.1 Brak opłaty wpisowego, tylko w przypadku dokonania rejestracji zgodnie z pkt.3.2. na obydwu podanych stronach.

Organizator

17 lipca 2019

Menu