Aktualności

PSKO – TRENER, REPRERZENTACJA PLANY

PSKO – TRENER, REPRERZENTACJA PLANY

Zgodnie ze złożonym deklaracjami przedstawiam moją ogólną wizję tworzenia Reprezentacji OPTIMISTA oraz sposobu powoływania trenera i współpracy z  PZŻ i Klubami.

Proszę o uwagi, gdyż tylko wspólnie możemy wypracować  najlepsze rozwiązania. Proszę powołaną RADĘ TRENERÓW, członków PSKO, trenerów o swoję uwagi i propozycje.

Główna dyskusja na FB – Forum dla Członków. Jeżeli ktokolwiek chciałby podzielić się swoją opinią, a nie jest członkiem PSKO poproszę o maila.

Jednak abyśmy nie tracili czasu proszę przed rozpoczęciem dyskusji o zapoznanie się z Regulaminem powoływania kadr w Polskim Związku Żeglarskim. Zapraszam na forum również do dyskusji trenera Zdzicha Staniula który zawsze nam z chęcią doradza i pomaga. Chciałbym, aby w listopadzie tego roku na swoim posiedzeniu Zarząd podjął ostateczne decyzje.

ZAŁOŻENIA 

 1. W związku z planami klubów dotyczącymi treningów w tym i na początku nowego roku uważam, że powinniśmy cale przedsięwzięcie podzieli na dwa etapy :
  1. Etap I – sezon 2021/2022 – z początkiem od maja 2022,
  2. Etap II – kolejne sezony.
 2. Finansowanie – całość oparte na finansowaniu z PZŻ, PSKO i Rodziców i Klubów.
 3. Osobna sprawa to poszukiwaniu sponsora przez powołaną przez WZC PSKO RADĘ – która jak wiemy już działa.
 4. Założeniem głównym jest powołanie trenera Reprezentacji – „zewnętrznego” nie pracującego z żadnym polskim klubem.
 5. Trener Reprezentacji pracuje zawsze z 12 zawodnikami ( 7 ME, 5 MŚ) – regaty i zgrupowania.
 6. Trener współpracuje z trenerami klubowymi i resztą Kadry w zależności od założeń treningowych.
 7. W zgrupowaniu ścisłej kadry – 12 osób –  mogą uczestniczy wyłącznie powołani zawodnicy i trener(rży) współpracujący.
 8. Reszta zawodników Kady współpracuje z trenerami klubowymi jak dotychczas – czyli zgrupowania itd.
 9. Etap I to umowa na około 35 – 40 dni w tym udział w MŚ, ME i DME, wybranych regatach międzynarodowym , zgrupowania, bps , etap II to 60-80 dni.
 10. Stworzenie limitowanej wersji strojów naszych reprezentantów.
 11. Wszystkie plany pracy ( terminy) kadry są umieszczane w kalendarzu PSKO.
 12. Podsumowanie pracy całej Reprezentacji podczas zakończenia Międzynarodowych Mistrzostw PSKO.

POWOŁYWANIE REPREZENTACJI

 1. Powołanie zgodne z obowiązującym regulaminem PŻŻ w pierwszym roku -dzisiaj Kadrę stanowi 20 osób , II etap rozszerzenie do 30 osób ( Reprezentacja PSKO).
 2. Zwiększenie w PŻŻ możliwości powoływania i odwoływania zawodników kady, większa elastyczność przy dokonywaniu zmian.
 3. Wyjednanie w PŻŻ możliwości finansowanie zawodników kadry na zagranicznych zgrupowaniach.
 4. Większa współpraca z klubami.

TRENER

 1. Powołanie trenera przez zarząd PSKO do końca listopada 2021.
 2. Trener jest zobowiązany do złożenia planu pracy i planowanych celów na okres 3 lat w ogłoszonym konkursie.
 3. Zatrudnienie proporcjonalne do środków PŻŻ/PSKO, gdyż takie będzie finansowanie.
 4. Dobrze by było, aby trener posiadał własnego busa, RIB-a i przyczepę – ale nie jest to wymóg , gdyż przy 12 zawodnikach  musi być druga osoba.

Tomasz Figlerowicz

20 października 2021

Menu