Aktualności

OOM 2022 dla klasy Optimist

OOM 2022 dla klasy Optimist

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Koledzy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist,

Mając na uwadze dobro zawodników, w tym przede wszystkim żeglarzy z najliczniejszej w Polsce klasy Optimist, dokonaliśmy ostatnio kilku ustaleń mających na celu zapewnienie rywalizacji na wysokim poziomie i w dobrych warunkach podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2022. Podczas ostatniego spotkania z prezesem Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, organizatorem tegorocznej OOM we wszystkich dyscyplinach, finalnie ustaliliśmy, że:

– regaty OOM odbędą się w Pucku (wyścigi w dniach 11-14 sierpnia dla klas Optimist i Formula Windsurfing Foil)

– budżet imprezy wyniesie ok. 150 tys. zł i dla zawodników zapewnione będzie bezpłatne „wpisowe” oraz zwrot kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) w Pucku do 100 zł/dzień/zawodnika lub trenera (liczba zawodników i  trenerów określona jest w Regulaminie OOM)

– regaty sędziować będą najwyższej klasy polscy sędziowie, głównie z Trójmiasta

– organizację regat nadzorować będzie Polski Związek Żeglarski.

Trwają dalsze dyskusje nad:

– wprowadzeniem osoby lub osób z PZŻ do komitetu organizacyjnego imprezy jako koordynatora działań na wodzie i na lądzie

– powiększeniem stawki kosztów pobytu do 120 zł/osobodzień. Będzie to możliwe po decyzji Związku Lekkoatletyki odnośnie udziału w OOM.

Przed nami także rozmowy z sędzią głównym regat – jak tylko zostanie wskazany – o przeprowadzeniu regat wg przepisów PSKO. Jako PZŻ będziemy tego wymagać od organizatorów.

Warunkiem, do którego wszyscy muszą się dostosować, są eliminacje – w regatach wystartować może ograniczona liczba zawodników wyłoniona w eliminacjach zgodnie z regulaminem.

Przed nami jeszcze kilka spotkań w tej sprawie, zarówno wewnętrznych jak i tych z organizatorami.

We wszystkich tych sprawach kontaktujemy się bezpośrednio z Prezydentem Tomaszem Figlerowiczem, który współuczestniczy w wielu naszych rozmowach i działaniach.

Bardzo nam zależy na przeprowadzeniu OOM z udziałem klasy Optimist, szczególnie w tym roku. Wszystkie nasze działania koncentrujemy na tym, żeby zapewnić zawodnikom i trenerom tej klasy jak najlepsze warunki startu w Olimpiadzie i np. już teraz jest postanowione, że w przyszłości regaty te będą odbywały się w Pucku, lub na akwenie o podobnych parametrach, o ile zgodzą się na to poszczególne Stowarzyszenia.

Przyszłość tej formy rywalizacji nie jest pewna, ale tym bardziej bardzo zależy nam, żeby pomysłodawca tej formy rywalizacji, przyjazny nam Instytut Sportu, miał przekonanie, że żeglarze zrobili co się dało w celu uczestniczenia w OOM. Wiemy, że wpłynie to na całokształt kontaktów z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Liczymy na udział zawodników klasy Optimist w tegorocznej Olimpiadzie.

O kolejnych ustaleniach będziemy informować bezpośrednio Prezesa Figlerowicza. Najbliższe spotkanie organizacyjne w tej sprawie planujemy w najbliższy poniedziałek. Regulamin OOM przesyłam w załączeniu.

Dominik Życki
Dyrektor Sportowy

Organizator

25 kwietnia 2022

Menu