Aktualności

Nowy Zarząd

Nowy Zarząd

W imieniu całego Zarządu chciałbym wszystkim podziękować za zaufanie jakim nas obdarzyliście wybierając do Zarządu Stowarzyszenia, obiecujemy dbać o polskiego OPTIMISTA, ale też prosimy o wsparcie i pomoc. Wszystkim nam musi przyświecać dobro PSKO. Dziękujemy. Poniżej informacyjnie przedstawiam jaki podział obowiązków przyjęliśmy, pełny tekst znajdziecie na stronie PSKO.

 

Zarząd dokonał następującego podziału ogólnego obowiązków:

 1. Prezydent –  Tomasz Figlerowicz:
 • Kierowanie związkiem,
 • Organizowanie pracy zarządu,
 • Zwoływanie zebrań Zarządu,
 • Kontrola pracy zarządu,
 • Współpraca z IODA,
 • Nadzór nad prowadzeniem strony PSKO i FB,
 • Opracowywanie i nadzór nad Regulaminem PSKO.
 1. Wice Prezydent – Arkadiusz Lenkowski
 • Nadzoruje sprawy sportowe związku,
 • Współpraca z powołaną Komisją ds. sponsoringu i Radą Trenerów,
 • Pełnienie funkcji obserwatora regat z ramienia PSKO – grupa A,
 • Organizuje szkolenie dla trenerów i instruktorów na rzecz PSKO,
 • Organizacja i nadzór nad ME i MŚ, DME.
 • Organizacja spotkań z trenerami, Rodzicami podczas regat,
 • Współpraca z RADĄ TRENERÓW,
 1. Skarbnik – Dominik Schutta
 • zarządzanie majątkiem związku,
 • gospodarowania finansami,
 • wykonywanie wszystkich obowiązujących czynności finansowych i sprawozdawczych związku.
 • Nadzór nad realizacją umowy z SAILINGNET.
 1. Sekretarza – Marek Karbowski
 • Prowadzenie wszelkiej korespondencji związku,
 • Dokonywanie zmian w KRS,
 • Nadzór nad prowadzeniem strony PSKO i FB.
 • Organizuje i przygotowuje zasady i terminy powoływania trenerów Kadry Narodowej oraz na MŚ, ME, DME,
 • Prowadzenie ( aktualizacja) kalendarza PSKO.
 1. Członek Zarządu – Karol Jączkowski 
 • Współpraca z PŻŻ w ramach Kadry narodowej,
 • Ustalanie i rozliczanie planów Kadry Narodowej i Reprezentacji PSKO.
 • Współpraca z RADĄ TRENERÓW,
 • Stworzenie i prowadzenia arkuszu oceny regat grupa A
 • Koordynowanie i organizacja spraw związanych z regatami drużynowymi,
 • Prowadzenie strony PSKO i FB.
 1. Członek Zarządu- przedstawiciel Rodziców –  Jacek Lenart,
 • Wydanie informatora wraz z pozyskaniem reklamodawców,
 • Organizacja – medale dla regat mistrzowskich,
 • Stworzenie i prowadzenia arkuszu oceny regat – grupa B
 • Pełnienie funkcji obserwatora regat z ramienia PSKO – grupa B,
 • Prowadzenie strony PSKO i FB.

Tomasz Figlerowicz

24 września 2021

Menu