Informacje Zarządu PSKO

Mistrzostwa Świata i Europy – wpisowe

Mistrzostwa Świata i Europy – wpisowe

Zgodnie z punktem 44 Regulaminu PSKO prosimy Rodziców/Prawnych opiekunów ( Kluby, sponsorzy) Zawodników planujących start w tegorocznych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy o wpłatę kwoty 650 Euro na konto walutowe PSKO nr 32109017370000000130030658 w BZ WBK (Kod banku BIC: WBKPPLPPXXX). Przelew płatny do 25.01 w tytule musi zawierać Imię i Nazwisko zawodnika. Wpłacając wpisowe w terminach wyznaczonych przez organizatorów unikniemy kary w wysokości 25%. Tak więc zawodnik, który wpłaci w ww. terminie nie będzie obciążony karą. Jeżeli zawodnik nie zakwalifikuje się do startu cała wpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu eliminacji. Istnieje oczywiście możliwość przekazania dokonanej przedpłaty na innego zawodnika, co pozostanie w gestii porozumienia pomiędzy zawodnikami (rodzicami). Informujemy, że ww. kwota jest uśredniona i pokryje tylko wpisowe do imprezy. Inne koszty będą przedstawione w kosztorysie wyłonionych w konkursie trenerów. Wybór imprezy przez zawodnika bez zmian – zgodnie z regulaminem.

Zarząd PSKO

5 stycznia 2017

Menu