Aktualności

Mierniczy Klasy OPTIMIST informuje

Mierniczy Klasy OPTIMIST informuje

Główny Mierniczy Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist przypomina o obowiązku ogłaszanym w  Zawiadomieniach o Regatach posiadania przez wszystkie łodzie Certyfikatów Klasowych. W przypadku braku dokumentu obowiązują zasady postępowania wynikające z Przepisów Żeglarstwa Regatowego. Aktualnie terminy realizacji nadania numerów wynoszą trzy tygodnie od złożenia koniecznych dokumentów. Ze względu na terminy  procedur nadawania i rejestracji numerów klasowych w PRJK , dopuszczalne będzie udokumentowanie biegu procesu rejestracyjnego przez okazanie w trakcie procedury zgłoszenia do regat, dokumentu finansowego jej opłacenia. Decyzja ta wynika z braku wywiązywania się z tego obowiązku przez uczestników regat po mimo wcześniejszych deklaracji o aktualnym przebiegu procedury rejestracyjnej.  Niestety na podstawie zaktualizowanej bazy PSKO wynika, że istotna ilość łodzi nie została zarejestrowana nawet od roku 2022 , wpływając na niekompletność danych w naszych wykazach.

Jerzy Miśków

Mierniczy

23 maja 2024

Menu