Aktualności

Konkurs – Trenerzy Reprezentacji na ME i MŚ 2018

Konkurs – Trenerzy Reprezentacji na ME i MŚ 2018

Zarząd PSKO ogłasza konkurs w wyniku którego powoła na sezon 2018:

  1. Trener + Team Leader – Mistrzostwa Europy
  2. Trener + Team Leader – Mistrzostwa Świata

Osoby zainteresowane stanowiskiem Trenera Reprezentacji winny do dnia 21 maja 2018 roku do godziny 20:00 przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

  • Opis – zawierający powód wyboru imprezy (MŚ, ME) wraz z określeniem celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby Team Leadera. Trener i Team Leader muszą być członkami PSKO.
  • Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist.
  • Kopię dyplomu (Trener) – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie
  • Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:

– Plan przygotowań

– Preliminarz wydatków.

Komplet dokumentów należy przesłać do Artura Burdzieja w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : artur@burdziej.pl

Uwaga:
Zarząd PSKO nie rozpatrzy wniosków które zostaną złożone po terminie lub nie będą posiadały kompletu w/w dokumentów.

Przyjmuje się zasadę, że jeżeli w konkursie na trenera reprezentacji bierze udział Członek Zarządu PSKO, nie będzie on brał udział w głosowaniu.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

  • Zarząd PSKO w formie tajnego głosowania podejmie decyzję o powołaniu Trenera Kadry na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.
  • Zarząd ogłosi wyniki odrębnym komunikatem na stronie internetowej do dnia 31 maja 2018 roku.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: Artur Burdziej 698632529

 

Zarząd PSKO

25 kwietnia 2018

Menu