Informacje Zarządu PSKO

Konkurs – Trenerzy Reprezentacji na ME i MŚ 2017

Konkurs – Trenerzy Reprezentacji na ME i MŚ 2017

Zarząd PSKO ogłasza konkurs w wyniku którego powoła na sezon 2017:
1. Trener + Team Leader – Mistrzostwa Europy
2. Trener + Team Leader – Mistrzostwa Świata
Osoby zainteresowane stanowiskiem Trenera Reprezentacji winny do dnia 15 maja 2017 roku do godziny 20:00 przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:
– Opis – zawierający powód wyboru imprezy (MŚ, ME) wraz z określeniem celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby Team Leadera, która posiada uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MSiT.
– Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist.
– Kopię dyplomu – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MSiT
– Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:
– Plan przygotowań
– Preliminarz wydatków.

Komplet dokumentów należy przesłać do Artura Burdzieja w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : artur@burdziej.pl

Uwaga: Zarząd PSKO nie rozpatrzy wniosków które zostaną złożone po terminie lub nie będą posiadały kompletu w/w dokumentów.
Przyjmuje się zasadę, że jeżeli w konkursie na trenera reprezentacji bierze udział Członek Zarządu PSKO, nie będzie on brał udział w głosowaniu.
Rozstrzygnięcie Konkursu:
– Zarząd PSKO w formie tajnego głosowania podejmie decyzję o powołaniu Trenera Kadry na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.
– Zarząd ogłosi wyniki odrębnym komunikatem na stronie internetowej do dnia 19 maja 2017 roku.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: Artur Burdziej 698632529

Konkurs Trenerzy ME i MŚ 2017 (pobierz)

Zarząd PSKO

21 kwietnia 2017

Menu