Informacje Zarządu PSKO

Konkurs – Trener + Team Leader Mistrzostwa Świata

Konkurs – Trener + Team Leader Mistrzostwa Świata

W związku z faktem iż nie wpłynęła żadna oferta na Trenera Mistrzostw Świata, Zarząd PSKO ogłasza ponownie konkurs na to stanowisko.

Osoby zainteresowane stanowiskiem Trenera Reprezentacji winny do dnia 29 maja 2017 roku do godziny 20:00 przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

  • Opis – zawierający określenie celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby Team Leadera, która posiada uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MSiT.
  • Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist.
  • Kopię dyplomu – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MSiT
  • Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:

– Plan przygotowań

– Preliminarz wydatków.

Komplet dokumentów należy przesłać do Artura Burdzieja w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : artur@burdziej.pl

Uwaga:
Zarząd PSKO nie rozpatrzy wniosków które zostaną złożone po terminie lub nie będą posiadały kompletu w/w dokumentów. Przyjmuje się zasadę, że jeżeli w konkursie na trenera reprezentacji bierze udział Członek Zarządu PSKO, nie będzie on brał udział w głosowaniu.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
Zarząd PSKO w formie tajnego głosowania podejmie decyzję o powołaniu Trenera Kadry na Mistrzostwa Świata. Zarząd, po spotkaniu z Kandydatami w dniu 1.06,2017 ogłosi wynik odrębnym komunikatem.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: Artur Burdziej 698632529

Zarząd PSKO

16 maja 2017

Menu