Informacje Zarządu PSKO

Konkurs – Trener Reprezentacji na Drużynowe ME 2017

Konkurs – Trener Reprezentacji na Drużynowe ME 2017

Zarząd PSKO ogłasza konkurs w wyniku którego powoła Trenera Reprezentacji Drużynowej na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Ledro (Włochy), 22-27.08.2017.

Osoby zainteresowane stanowiskiem Trenera Reprezentacji winny do dnia 10 czerwca 2017 roku do godziny 20:00 przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

  • Opis – zawierający określenie celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby Team Leadera, która posiada uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MSiT.
  • Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist.
  • Kopię dyplomu – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MSiT
  • Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:

– Plan przygotowań

– Preliminarz wydatków.

Komplet dokumentów należy przesłać do Arka Komorowskiego w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : opti@artnet.com.pl

Uwaga:
Zarząd PSKO nie rozpatrzy wniosków które zostaną złożone po terminie lub nie będą posiadały kompletu w/w dokumentów.

Przyjmuje się zasadę, że jeżeli w konkursie na trenera reprezentacji bierze udział Członek Zarządu PSKO, nie będzie on brał udział w głosowaniu.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

  • Zarząd PSKO w formie tajnego głosowania podejmie decyzję o powołaniu Trenera Kadry.
  • Zarząd ogłosi wyniki odrębnym komunikatem na stronie internetowej do dnia 12 czerwca 2017 roku.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: Arek Komorowski 502267029

Zarząd PSKO

6 czerwca 2017

Menu