Informacje Zarządu PSKO

KONKURS NA TRENERA REPREZENTACJI PSKO – przedłużony do 19 grudnia 2021.

KONKURS NA TRENERA REPREZENTACJI PSKO – przedłużony do 19 grudnia 2021.

Zarząd PSKO informuje, że wpłynęły dwie ofert trenerskie na ogłoszony konkurs , zawierające jednocześnie wniosek o przedłużenie terminu składania ofert z uwaga niezależne od trenerów zobowiązania krajowe. Zarządu PSKO w dniu dzisiejszym na swoim zdalnym posiedzeniu uznał , że wyraża zgodę na wniosek i tym samym przedłużył ostatecznie termin konkursu na trenera Reprezentacji PSKO do dnia 19 grudnia 2021.. Wszystkie inne warunki pozostają bez zmian.

Tomasz Figlerowicz

14 grudnia 2021

Menu