Informacje Zarządu PSKO

KOMUNIKAT ZARZĄDU PSKO – STATUT

KOMUNIKAT ZARZĄDU PSKO – STATUT

Zgodnie z postanowieniami WZC PSKO z dnia 4 maja 2018 roku, zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do przygotowania w tym roku zmian statutowych i zwołania nadzwyczajnego zebrania członków. Została powołana komisja statutowa w osobach Katarzyna Dzik, Dominik Schutta i Tomasz Figlerowicz, która to zajmie się przyjęciem wniosków zgłaszanych przez członków PSKO oraz opracowaniem propozycji zmian regulaminowych. Prosimy o przesyłanie wniosków na adres kontakt@psko.pl do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Tomasz Figlerowicz – PREZYDENT

Tomasz Figlerowicz

24 maja 2018

Menu