Informacje Zarządu PSKO

Komunikat w sprawie regat

Komunikat w sprawie regat

W związku z licznymi zapytaniami, Zarząd PSKO informuje, że odwoła zawieszenie kalendarza imprez tak szybko, jak to możliwe. Musi to być jednak zgodne z ogólnymi wytycznymi, które obwieszczone zostaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Z zapowiedzi wynika, że odmrożone mają być imprezy do 150 osób, jednak nie wspomniane zostało, że dotyczyć to będzie również imprez sportowych. Wiemy, że PZŻ wystosował już pismo w tej sprawie do Ministerstwa Sportu. Wznowienie naszych regat będzie wiązało się również ze zmianami w Regulaminie. Mam nadzieję, że już w weekend będziemy wiedzieć więcej.

Artur Burdziej

Zarząd PSKO

28 maja 2020

Menu