Aktualności

KOMISJA STATUTOWA

KOMISJA STATUTOWA

Szanowni, realizując postanowienia Walnego Zebrania Członków PSKO informujemy, że powołana Komisja Statutowa w składzie:

– Tomasz Figlerowicz – Przewodniczący,

– Artur Wróblewski – Członek  Komisji,

– Aleksander Cholewicki – Członek Komisji,

prosi członków PSKO o składanie wniosków w tej sprawie do dnia 31 lipca 2023 wyłącznie w mailowej na adres: tomasz.figlerowicz@palatyn.pl

ABY wniosek był rozpatrywany musi zawierać:

– aktualny numer paragrafu statutu oraz istniejącą  treść paragrafu lub punktu,

– propozycje zmiany w pełnym brzmieniu.

Po zebraniu zgłoszeń Komisja Rozpocznie prace i przedstawi wnioski.

W imieniu Komisji Statutowej

Tomasz Figlerowicz

Zarząd PSKO

17 maja 2023

Menu