Aktualności

JSAIL-OPTIMAST MEETING – regaty odwołane!

JSAIL-OPTIMAST MEETING – regaty odwołane!

Drodzy zawodnicy i trenerzy. Jesteśmy zmuszeni odwołać JJ/Optimast Meeting 2019. Ta trudna decyzja podyktowana jest niestety względami finansowymi. Jako Sponsorzy i Organizatorzy tego przedsięwzięcia nie jesteśmy w stanie udźwignąć ciężaru kosztów wynikających z konieczności organizacji imprezy, na które składa się :

– zakup licencji i ubezpieczenia

– zakup pamiątkowych bluz

– organizacja sędziów i ich delegacje oraz zakwaterowanie i wyżywienie

–  wynajem portu wraz z infrastrukturą

–  wynajmem pontonów do zabezpieczenia trasy i pracy jury

– wynajem statków komisji , czy wreszcie koszty nagród , pucharów , paliwa i wielu jeszcze czynników składowych imprezy przy bardzo znikomym zainteresowaniu ze strony zawodników.

Do regat aktualnie zgłoszonych jest 126 zawodników a suma wpłat to zaledwie 4.100 złotych.

To nie gwarantuje możliwości spięcia budżetu a ryzyko poniesionych kosztów jest zbyt duże nawet przy ogromnym zaangażowaniu Sponsorów.

Kwoty wpisowego zostaną zwrócone na konta wpłacających.

Z poważaniem : Sponsorzy i organizatorzy

Organizator

16 kwietnia 2019

Menu