Aktualności

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE NAJBLIŻSZEGO WZC

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE NAJBLIŻSZEGO WZC

W związku zapytaniami kierowanymi do zarządu PSKO w sprawie powodu zwołania nadzwyczajnego WZC PSKO na dzień 4 sierpnia 2018 roku, zarząd postanowił oświadczyć co następuje:

 

 1. Podczas tegorocznego WZC w Pucku w dniu 4 maja 2018 roku na wniosek kol. Katarzyny Dzik powołano Komisję Statutową w osobach Katarzyna Dzik, Dominik Schutta i Tomasz Figlerowicz – protokół umieszczony na stronie PSKO.
 2. WZC zobowiązało Zarząd do opublikowania informacji, o powołaniu Komisji oraz, wraz z komunikatem że członkowie PSKO do dnia 30 czerwca 2018 roku mają prawo zgłaszać  wnioski celem opracowania zapisów statutu PSKO i zwołania Nadzwyczajnego WZC – protokół umieszczony na stronie PSKO.
 3. Zarząd PSKO w dniu 24 maja 2018 roku umieścił na stronie Stowarzyszenia – stosowny komunikat w tej sprawie z prośbą, o przesyłanie wniosków na adres kontaktowy PSKO.
 4. Do dnia 30 czerwca 2018 roku – wpłynęło pismo od kol. Zbyszka Cholewickiego – zawierające 4 wnioski zmiany statutu.
 5. Nikt inny nie zgłosił wniosku.
 6. W dniu 3 lipca 2018 roku kol. Tomasz Figlerowicz przesłał mailem informacje do Zarządu zawierająca wnioski jak powyżej – bez uwag ze strony członków Zarządu.
 7. W dniu 4 lipca 2018 roku kol. Tomasz Figlerowicz wysłał maila do członków Komisji Statutowej oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej informacje w tej sprawie, z propozycją ogłoszenia WZC podczas tegorocznej OOM w Goczałkowicach.
 8. Zgodnie z ustaleniami z WZC z dnia 4 maja 2018 roku, nadzwyczajne WZC miało odbyć się podczas tegorocznej OOM.
 9. Na wniosek Sekretarza PSKO kol. Artura Burdzieja, wysłanego w dniu 4 lipca 2018 roku do członków Komisji Statutowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z informacją , że z uwagi na miejsce odbywania OOM, oraz brak grupy B podczas OOM,  wnioskuje o to, aby nadzwyczajne WZC odbyło się się podczas Srebrnego Żagla Optimista – z uwagi na to, że są to najbliższe regaty w kalendarzu skupiające grupy A i B, oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny dla pozostałych członków PSKO,
 10. Członkowie Komisji Statutowej i Komisja Rewizyjna nie wniosła sprzeciwu zarząd podjął uchwałę w tej sprawie, a stosowny komunikat został umieszczony na stronie Stowarzyszenia.
 11. Zarząd PSKO jednomyślnie i stanowczo oświadcza, że żadna kandydatura nie wzbudza naszej niechęci. Uważamy, że bardzo dobrze się dzieje, kiedy do pracy w Zarządzie zgłaszają się osoby, by społecznie pracować na rzecz Stowarzyszenia. Zwracamy też uwagę, że na nadzwyczajnym WZC jakie ma się odbyć w sierpniu projekty zmiany statutu dopiero będą głosowane.
 12. Zapraszamy wszystkich członków PSKO do licznego udziału.

Zarząd PSKO

19 lipca 2018

Menu