Informacje Zarządu PSKO

Informacja Zarządu PSKO

Informacja Zarządu PSKO

Informacja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce podczas regat eliminmacynych grupy A w Pucku w sobotę 30 kwietnia 2016 roku
W związku z wpłynięciem skargi rodzica na niedopuszczalne zachowanie się podczas regat jednego z trenerów, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron i dokonaniu osobistych wyjaśnień, zajął stanowisko w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w dniu 30 kwietnia 2016 roku podczas regat eliminacyjnych grupy A w Pucku.
W ocenie Zarządu zachowanie trenera polegające na zwróceniu uwagi zawodnikowi nie będącemu jego podopiecznym, odnośnie składania lub nie protestów podczas regat i użyciu przy tym słów powszechnie uważanych za wulgarne uważamy za niedopuszczalne. Przypominamy, że wszelkie sporne sytuacje podczas regat rozstrzygane są przez Komisję Regatową, której decyzji nie można podważać w żaden sposób. Zgodna z przepisami regatowymi zasada walki sportowej ma tutaj duże znaczenie, o czym trener wiedzieć powinien najlepiej.
W związku z powyższym jako Zarząd upomnieliśmy pisemnie trenera, aby takie sytuacji nie miały miejsca w przyszłości.
Jako Zarząd mamy nadzieję, że wszyscy dostosujemy się do ogólnie przyjętych reguł.
Jest na przykro, że takie sytuacje mogą się wydarzyć i zawsze będziemy je piętnować, aby nasi zawodnicy czuli się bezpieczni i mogli w komfortowych warunkach startować w regatach. Dziękujemy też zawodnikowi oraz Jego Rodzicowi, że zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
Zarząd PSKO

Zarząd PSKO

24 maja 2016

Menu