Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Drodzy Rodzice, Trenerzy, Osoby wspierające

Tak, jak wcześniej informowałem ten rok poświęcimy na zdecydowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa naszych OPTImistrzów. Na odbytym w Pucku Walnym Zebraniu Członków temat było szeroko omawiany i dyskutowany. Główne założenia to edukacja i dobry przykład. Wspomniane WZC uchwaliło, że począwszy od 2023 roku pod opieką osoby wspierającej na wodzie podczas regat,  może być maksymalnie 12 osób. Jak już widzieliście podczas naszych relacji z Pucka nasz mierniczy Jurek Miśków kontrolował codziennie łódki – czy są właściwie przygotowane pod względem bezpieczeństwa, kontrolował gwizdki ( paru zawodników musiało powrócić do brzegu w celu uzupełnienia lub wymiany na działający), a podczas wyścigów SG regat Pani Basia Grabarz użyła flagi „Y” , aby skontrolować osoby wspierające ( trenerzy, opiekunowie). Szkoda, że pojedynczy trenerzy niestety nie użyli kamizelek asekuracyjnych czy zrywek. W sumie nie wiem, co chcieliście pokazać zawodnikom ?. Na szczęście większość zachowała się odpowiedzialnie. Przypomnę również o modyfikacji Punktu 31 Regulaminu PSKO, który otrzymał nowe brzmienie. Proszę zwróćcie uwagę, że  już bezpośrednio podczas zgłoszeń ostatecznych pojawiła się w druku rubryka „osoba wspomagająca/ Team Leader wraz z koniecznym podpisem,  kto sprawuje nadzór na wodzie, również zostaje osobny podpis osoby zgłaszającej.

Poniżej załączam przykładowy druk zgłoszeń do regat, oraz nowe brzmienie punktu 31 wspomnianego Regulaminu.

Proszę zachowujecie zdrowy rozsądek i dbajcie bezpieczeństwo naszych zawodników. Do zobaczenia na wodzie.

Tomasz Figlerowicz – PREZYDENT

  1. Zarząd PSKO wprowadza obowiązek, aby na akwenach morskich i zatokowych:
  2. prowadzić rejestrację potwierdzanie na listach faktu zejścia i powrotu zawodnika z akwenu regat – potwierdza osoba wspierająca ( trener, opiekun),

W przypadku braku potwierdzenia powrotu zawodnika do portu Organizator jest zobowiązany skontaktować się z osobą wspierającą w celu weryfikacji.

Na wszystkich akwenach:

  1. na druku zgłoszeń do regat musi być wskazana osoba sprawująca nadzór nad zawodnikiem/ami  podczas przebywania na wodzie – osoba wspierająca – potwierdzone własnoręcznym podpisem,
  2. każda łódź asekuracyjna musi być wyposażona w sposób jaki określają to stosowne przepisy, a osoba wspierającą  musi posiadać radio UKF,
  3. jeśli flaga „Y” została wystawiona na wodzie osoba wspierającą  musi mieć nałożona kamizelkę aseokurascyjnbą i używać tzw. zrywki zgodnie z jej przeznaczeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącego motorówkę i załogi,
  4. wypełnienie akredytacji jest obowiązkowe,

Nie przestrzeganie tych obowiązków może skutkować (skutkuje) karą punktową dla zawodnika/ów osoby wspierającej.

  1. decyzję o możliwości rozegrania wyścigów w danym dniu przekazuje SG obserwator PSKO, decyzja ta musi być podjęta jednogłośnie przez min. 3 członków Zarządu obecnych na regatach,
  2. Jednocześnie Zarząd rekomenduje,  by pod opieką osoby wspierającej mogło być maksymalnie do 12 zawodników. Zgodnie z Uchwałą WZC PSKO z dnia 30 kwietnia od roku 2023 przepisy ten będzie obowiązkiem.

Tomasz Figlerowicz

6 maja 2022

Menu